Kaupunkisuunnittelulautakunnassa Kivistöntähti-kaava, joka tuo 1600 asukasta Kivistöön

Kaupunkisuunnittelulautakunta saa syksyn ensimmäisessä kokouksessaan 19.8. käsiteltäväksi muun muassa liki 8 hehtaarin suunnittelualueelle ulottuvan uuden asemakaavan, joka mahdollistaa uusien asuinkortteleiden lisäksi päiväkodin, kahden pysäköintilaitoksen, puistojen ja katujen toteuttamisen aivan Kivistön juna-aseman läheisyyteen. Kivistöntähti -niminen asemakaavatyö kohdistuu lähes kokonaan Vantaan kaupungin omistamalle maalle. Tällä asemakaavalla Kivistön uusi keskusta laajenee Kehäradan eteläpuolen vielä rakentamattomalle alueelle, enintään 550 metrin päähän juna-asemasta.

Alueelle tulee useita puisto- ja lähivirkistysalueita. Onnenkivenpuisto on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue, sillä se on osa liito-oravien kulkureittiä ja vanhoille metsille tärkeän lahokaviosammalen kasvupaikka. Tässä puistossa säilytetään sen olemassa oleva puusto ja sitä tarvittaessa istutetaan lisää. Lisäksi muun muassa Korukivenkallio -nimisellä virkistysalueella säilytetään sen olemassa oleva kallioalue.

Kaava-alueeseen kuuluu myös tilavaraus Timanttisilta-nimiselle Kehäradan ylittävälle uudelle jalankulun ja pyöräilyn sillalle.

Aluetta on tarkoitus kehittää tämän asemakaavan pohjalta pienemmissä osissa erilaisten kilpailutusten avulla. (asia 7)

Tikkurilan Kielotie 13:n virastorakennuksen kaava uudelleen käsittelyyn

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee asemakaavamuutosta uudelleen siihen tehtyjen tarkistusten johdosta. Kaavamuutos mahdollistaa Kielotie 13:ssa sijaitsevan virastorakennuksen purkamisen ja uuden, kaupungin toimitilan sisältävän rakennuksen rakentamisen uuteen keskustakortteliin. Toimistotilojen lisäksi kortteliin tulee liike- ja palvelutilaa sekä asumista. Edellisen käsittelykerran jälkeen tehdyt tarkistukset liittyvät muun muassa tontinrajoihin. Suunnitelmassa asuinrakennukset kohoavat 3-4 -kerroksisina kolmen toimistokerroksen ja katutason liike- ja palvelutilojen päällä. (asia 8)

Muita nähtäville esitettäviä kaavamuutoksia käsittelyssä:

• Raudikkokuja, Hakunila (asia 10): Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kerrostalojen täydennysrakentaminen Hakunilan keskustassa keskeisellä paikalla. Rakentaminen monipuolistaa alueen nykyistä asuntotarjontaa. Se mahdollistaa noin 800-1000 asukasta alueelle.
• Tammistontie 2, Tammisto (asia 12): Kaavamuutos mahdollistaa 3-5-kerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen Tammistontien ja Tammiston kauppatien risteykseen.
• Turvalaaksonkuja, Viinikkala (asia 14): Kauan rakentamattomana ollut toimistorakennusten korttelialue autopaikkoineen muutetaan rakennusoikeudeltaan 40 000 k-m2 :n teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Lisäksi Katriinantien reunaan tulee 2 000 k-m2 :n verran liike- ja toimistorakennuksia.
• Relanderinpiha, Jokiniemi (asia 16): Asuin- ja liikerakennusten korttelialueelle lisätään kaksi uutta asuinrakennusten rakennusalaa. Rakennukset ovat jo olemassa, joten nyt kaavaa muutetaan vastaamaan todellista tilannetta.
• Raappavuorenpuisto, Myyrmäki (asia 17): Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalokorttelin rakentaminen Raappavuorentien ja tulevan Luhtitien (nykyisen Uomatien) risteykseen sekä Luhtitien jatkeen itäosan ja sen ylittävän hiihtosillan rakentaminen.
• Luhtitie, Varisto/Vapaala (asia 18): Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Luhtitien jatkeen rakentaminen ja asuinpientalokortteleiden laajentaminen kadun pohjoispuolella. Luhtitie on osa HSL:n runkolinjaverkkoa Länsi-Vantaalla. Raappavuorenpuistoon merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.

Lisäksi kokouksessa käsitellään tontinvaraus- ja tontinmyyntiasioita Kivistössä, Vantaanlaaksossa, Koivuhaassa, Kuninkaanmäessä ja Veromiehen alueella Aviapoliksessa.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 14.8.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter