Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 9.12. sopimus tontista SPR:n Veripalvelulle – 300 uutta työpaikkaa Vehkalaan

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu vuoden viimeiseen kokoukseensa 9.12. Esityslistalla on mm. maanvuokrasopimus ja esisopimus kiinteistökaupasta koskien Vehkalaan suunnitteilla olevaa SPR:n Veripalvelun uutta toimipaikkaa (asia 28). Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu on solminut Hartelan kanssa sopimuksen hankkeesta, jossa Hartela rakentaa Veripalvelulle uudet tilat Vantaan Vehkalaan. Uudisrakennuksen on ostanut Pohjoismaiden suurin listattu kiinteistösijoitusyhtiö Fastighets Ab Balder ja Veripalvelu on heidän vuokralaisensa. Tilat kohoavat aivan Vehkalan juna-aseman viereen hyvien logististen yhteyksien äärelle. Rakennustyöt alkavat kesällä 2020 ja niiden arvioitu valmistumisaika on kesällä 2022.

Veripalvelu on toiminut jo vuodesta 1972 Helsingin Kivihaassa. Uuden hankkeen myötä Veripalvelun tuotanto, laboratorio, logistiikkatilat sekä tukitoiminnot tulevat siirtymään Vantaan Vehkalaan moderneihin tiloihin. Tiloissa tulee työskentelemään noin 300 henkilöä.

Hanke vahvistaa Vantaan visiota Vehkalan työpaikka-alueesta korkean osaamisen työpaikkojen keskittymänä ja tukee myös kaupungin hiilineutraaliustavoitetta tuomalla lisää työpaikkoja Vehkalan aseman välittömään läheisyyteen, julkisella liikenteellä hyvin saavutettavaksi. Lisää hankkeesta lehdistötiedotteessa.

Lautakunnalle tiedonanto Kivistön kauppakeskuksen ja alueen palveluiden tilanteesta: kirjasto- ja nuorisotilat tulossa väliaikaisesti Topaasikujalle

Neuvottelut Kivistön kauppakeskuksen ja hypermarkettien toteuttamisesta ovat yhä käynnissä sopimuskumppanien kesken. Helsingin Osuuskauppa Elanto ja Kesko Oyj ovat pyytäneet kaupungilta esisopimuksen voimassaolon siirtämistä ensi kevääseen, 24.5.2020 saakka, sillä he ovat odottaneet kauppakeskuksen toteuttajakumppanien NCC Property Development Oy ja Skanska Talonrakennus Oy:n etenemispäätöstä asiassa. Myös NCC ja Skanska ovat todenneet tarvitsevansa lisäaikaa neuvotteluille. Kumppaneiden tahtotila on yhteinen: parhaillaan neuvotellaan esisopimuksen ehtoihin tehtävistä tarpeellisista muutoksista, jotka edesauttaisivat Kivistön kaupunkikeskuksen toteuttamista. Yhtiöt ovat halukkaita jatkamaan neuvotteluja kaupungin ja muiden osallisten kanssa vaihtoehtoisesta ratkaisumalleista, jotka koskevat mm. hankkeen vaiheistusta ja laajuutta.

NCC ja Skanska toteavat kaupungille lokakuussa 2019 lähettämässään kirjeessä, että Vantaan kaupungin toiveesta ne ovat yhdessä sijoittajan kanssa neuvotelleet uudelleen HOK Elannon ja Keskon kanssa heidän mahdollisuudesta vuokrata ensivaiheessa sijoittajan omistukseen rakennettavat supermarket-kokoluokan myymälät sen sijaan, että nämä myymälät toteutuisivat erillisinä rakennuksina hypermarketin tontille kauppakeskuksen eteläpuolelle.

Lautakunnalle todetaan, että esisopimukset pidetään voimassa 24.5.2020 saakka, minkä jälkeen ne lakkaavat, mikäli päätöstä hankkeen etenemisestä ei ole syntynyt (asiat 17 ja 18).

Kauppakeskuksen toteutuksen viivästymisen takia kaupunki on hakenut väliaikaisia tiloja kirjastolle ja nuorisotiloille. Tilakeskus on vuokraamassa Topaasiaukiolta Kivistön aseman vierestä Topaasikuja 11:sta 151 m2:n ja 109 m2:n liiketilat. Kyseinen asuinrakennus valmistuu tammikuussa 2020. Tilat ovat vierekkäin ja oviaukon kautta yhdistettävissä. Sekä kirjasto- että nuorisotoimi pitävät tiloja muodoltaan ja sijainniltaan sopivina väliaikaistiloiksi. Vuokra-aika olisi kolme vuotta 1.4.2020-31.3.2023. Tällä tavoin on mahdollista tarjota kivistöläisille eniten kysyttyjä kaupungin palveluita.

Lisäksi esityslistalla mm.:

  • Vaaralanlammet -asemakaavamuutos Rajakylän ja Vaaralan kaupunginosissa (asia 13): Kaava mahdollistaa virallisen uimapaikan ja siihen liittyvän vähäisen rakentamisen Vaaralanlammille sekä alueen ulkoilureittien kehittämisen. Lisäksi kaava vahvistaa Slåttmossenin suon luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet. Lampien aluetta tullaan kehittämään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Kaavamuutosta esitetään nähtäville.
  • Kiitoradankujan asemakaavamuutos Veromiehessä (asia 12). Kaavamuutosta esitetään hyväksyttäväksi.
  • Tammistontie 2:n asemakaavamuutos Tammistossa (asia 14). Kaavamuutosta esitetään hyväksyttäväksi.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 5.12.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter