Kaupunkitilalautakunta hyväksyi Tikkurilan vanhustenkeskuksen suunnitelman

Kaupunkitilalautakunta kokoontui 10.11. käsittelemään muun muassa Tikkurilan vanhustenkeskuksen hankesuunnitelmaa. Nykyinen Simonkoti laajenee Tikkurilan vanhustenkeskukseksi siten, että korjaustarpeessa olevat Simonkodin vanha osa ja Simonpirtti puretaan ja tilalle rakennetaan vanhuksille 144 asuntoa. Yhdessä olemassa olevan rakennussiiven asuntojen kanssa kokonaisuuteen tulee yhteensä 210 asuntoa.

Vanhustenkeskukseen rakennetaan eritasoista tuettua asumista: palvelutaloasumista sekä tehostettua palveluasumista muistisairaille, jotta asukkaiden ei tarvitse toimintakyvyn heiketessä muuttaa toiseen yksikköön. Vanhustenkeskus tarjoaa palveluja keskuksessa asuville ja lähialueen ikääntyneelle väestölle sekä mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiseen vanhustentyöhön.

Tikkurilan suuralueella on tarve saada lisää asumispalveluja vanhuksille johtuen Vantaan väestön nopeasta ikääntymisestä ja 75 vuotta täyttäneiden määrän kasvusta. Hanke toteutetaan VAV:n vuokrahankkeena. Hanke kustantaa 39,3 miljoonaa euroa ja sen rakentaminen ajoittuu vuosille 2023–2025.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi hankkeen suunnitelman osaltaan 8.11.

Riipiläntien kevyenliikenteen väylän rakentaminen etenee

Riipiläntien rakentamisurakan 2. vaiheessa jatketaan kevyenliikenteen väylän rakentamista Riipiläntien suuntaisena sekä toteutetaan sitä risteävälle Erkkiläntielle vesihuolto. Lautakunta päätti valita urakan toteuttajaksi VRJ Etelä-Suomi Oy:n noin 3,5 miljoonan euron urakkahinnalla (asia 16). Ensimmäisessä vaiheessa kevyen liikenteen väylä toteutettiin Seutulassa välille Suosaarentie-Männikkötie. 2. vaihe jatkaa Männikkötiestä eteenpäin Riipilän kaupunginosassa Nurmijärven rajalle saakka. Noin vuoden kestävä rakentamisurakka käynnistyy vuodenvaihteessa 2021-2022.

Lisäksi päätettiin muun muassa myydä Myyrmäen keskustasta tontti Asunto Oy Vantaan Myyrin Tähdelle vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa varten (asia 10). Kohteen rakennuttajana on Hartela Etelä-Suomi Oy. Tontin kauppahinta on noin 1,8 miljoonaa euroa. Tonttivaraus perustuu Myyrmäen keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun, joka ratkaistiin keväällä 2015. Kaupunki edellyttää, että hankkeen asuntojen kokonaismäärästä (kpl) korkeintaan 30 % saa olla yksiöitä asuinrakennusta kohden ja vähintään 30 % on oltava kolmioita tai suurempia asuntoja.

Kivistöstä päätettiin varata tontteja asuntotuotantoa varten (asia 11) ja Hämevaarasta yksityisen päiväkodin toteuttamista varten (asia 12).

Asia 9, Asunto Oy Tikkurilan kassatalon osakassopimuksen hyväksyminen ja osakkeiden myynti, päätettiin jättää pöydälle seuraavaan kokoukseen. Kaikki muut kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 10.11.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter