Uudet vuosimaksut elintarvikevalvontaan ja terveydensuojeluun – ilmoita päättynyt toiminta

Elintarvikelain tai terveydensuojelulain piirissä toimivilta aletaan periä vuosittaisia perusmaksuja valvonnasta vuoden 2022 alusta lähtien. Kummankin perusmaksun suuruus on 150 euroa vuodessa.

Vantaalla valvontamaksulaskuja ollaan lähettämässä noin 2500 toimijalle. Jos on lopettanut toiminnan, siitä pitää ilmoittaa ennen tammikuun loppua.

Elintarvikevalvonnan maksu koskee elintarvikealan yrityksiä eli elintarvikkeiden alkutuotantoa, valmistusta, myyntiä ja ravintolatoimintaa.

Terveydensuojelulain mukainen maksu tulee päiväkodeille, oppilaitoksille, sosiaalialan laitoksille, yleisille saunoille, hotelleille, hostelleille ja liikuntapaikoille.

Taustalla ovat lakimuutokset. Perusmaksujen tavoitteena on parantaa kuntien valvonnan kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta. Maksulla tuetaan etenkin koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan roolia valvonnassa.

Elintarvikelain mukainen vuosivalvontamaksu

21.4.2021 voimaan tulleen elintarvikelain myötä kunta perii suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevilta valvontakohteilta vuosittain 150 euron valvonnan perusmaksun. Perusmaksua aletaan periä 1.1.2022. Tämän lisäksi valvontakohteilta peritään edelleen toteutuneesta valvonnasta kuntien hyväksymät taksan mukaiset suoriteperusteiset maksut. Valvonnan perusmaksua ei peritä rekisteröidyiltä alkutuotantopaikoilta, kyläkaupoilta, yleishyödyllisiltä yhteisöiltä eikä toimijoilta, jotka harjoittavat pienimuotoista toimintaa EU-lainsäädännön nojalla annettujen kansallisen säännösten mukaisesti.

Lue tarkemmin elintarvikelain mukaisesta vuosivalvontamaksusta ja lain muutoksesta löytyy Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun) (https://mmm.fi/-/uusi-elintarvikelaki-vahvistettu) tai Ruokaviraston verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Terveydensuojelulain mukainen valvonnan perusmaksu

Päiväkodeille, oppilaitoksille, sosiaalialan laitoksille, yleisille saunoille, hotelleille, hostelleille ja liikuntapaikoille on tulossa vuoden 2022 alusta alkaen uusi vuosittain perittävä valvonnan perusmaksu. Maksu perustuu uudistettuun terveydensuojelulakiin ja sen suuruus on 150 € vuodessa.

Kenelle perusmaksu tulee?

Luettelo maksuvelvollisista toiminnoista on terveydensuojelulain ja tämän tiedotteen liitteenä. Mikäli samalla toimijalla on samassa toimipaikassa useampia ilmoitusvelvollisia toimintoja, valvonnan perusmaksu maksetaan vain yhden kerran. Esimerkiksi, jos samalla toimijalla on liikuntakeskuksessa uimahalli, kuntosali ja muita liikuntatiloja, peritään vain yksi perusmaksu. Sen sijaan eri osoitteissa sijaitsevista toiminnoista peritään jokaisesta oma perusmaksunsa.

Lue tarkemmin terveydensuojelulain mukaisesta valvonnan perusmaksusta ja lain muutoksesta Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) verkkosivuilta uutisesta (siirryt toiseen palveluun) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) verkkosivulta (siirryt toiseen palveluun).

Miksi perusmaksut?

Perusmaksuvelvoitteet tulevat suoraan elintarvikelaista ja terveydensuojelulaista. Perusmaksujen tavoitteena on parantaa kuntien valvonnan kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta. Maksulla tuetaan etenkin koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan roolia valvonnassa. Tavoitteena on siirtää valvonnan painopistettä nykyistä enemmän neuvonnan ja valmennuksen suuntaan. Perusmaksulla ei ole vaikutusta tarkastuksista ja ilmoituksen käsittelystä perittäviin maksuihin.

Ilmoita, jos toimintasi on loppunut

Ilmoitathan, jos toimintasi on loppunut tai tiedät sen loppuvan tammikuun 2022 aikana, jotta emme lähetä turhaan laskua valvonnan perusmaksusta. Lopetusilmoituksen voit tehdä vapaamuotoisesti sähköpostiosoitteeseen: ymparistoterveys@vantaa.fi. Toiminnan lopettamiseen liittyvä ilmoitus on vielä hetken maksuton. Ilmoitus lopettamisesta on toimitettava viimeistään 31.1.2022.

Tilojen käyttöön ottamisesta, toiminnan muutoksesta, toimijan vaihtumisesta sekä toiminnan lopettamisesta voi ilmoittaa sähköisesti ilppa.fi -järjestelmän kautta tai Vantaan kaupungin Asioi verkossa -sivulta löytyvillä ympäristöterveydenhuollon ilmoituslomakkeilla.

Lisätietoja

Lisätietoja asiasta saa Vantaan kaupungin terveydensuojeluvalvonnan sähköpostista ymparistoterveys@vantaa.fi

Julkaistu: 5.1.2022 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter