Kaupunginjohtajan viran haettavaksi julistaminen kaupunginhallituksessa

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 14. elokuuta kaupunginjohtajan viran haettavaksi julistamista ja toimikunnan perustamista. Kaupunginjohtaja Kari Nenonen on irtisanoutunut kaupunginjohtajan virasta 1.3.2018 alkaen. Hallintosäännön mukaan viran julistaa hakuun kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtaja johtaa ja kehittää kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta kunnan toimintaa. Voimassaolevat kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehdot ovat ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä perehtyneisyys kunnallishallintoon, riittävä johtamiskokemus sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Viran täyttämiseen liittyen on tarpeen asettaa toimikunta, jonka tehtävänä on valmistella viran täyttöön liittyvää prosessia ja aikataulutusta.

Päätös kuntavaalien tuloksen vahvistamista koskevaan valitukseen

Kaupunginhallitus saa tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen kuntavaalien 2017 tuloksen vahvistamista koskevaan valitukseen (asia 25). Kuntavaalien tuloksen kirjaamisessa ja tallentamisessa on tapahtunut tarkastuslaskentavaiheessa virheellisyys siten, että ehdokkaan numero 71/Teija Toivonen saamat 15 ääntä on erheellisesti kirjattu ehdokkaalle numero70/Maarit Lehtonen.

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut keskusvaalilautakunnan huhtikuussa tekemän vaalituloksen vahvistamisen ja palauttanut asian lautakunnalle. Keskusvaalilautakunta oikaisee ja vahvistaa kuntavaalien tuloksen kokouksessaan 16. elokuuta. Vaalien tuloksen oikaiseminen ei vaikuta valtuuston kokoonpanoon. Virheen oikaiseminen nostaa Toivosen Suomen Sosialidemokraattisen puoleen kuudenneksi varajäseneksi ja Lehtonen puolestaan tippuu sijalta 169 alemmaksi ehdokkaiden äänimäärän mukaisessa järjestyksessä.

Muita esityslistalla olevia asioita

  • Kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
  • Valtioneuvoston päätös kunnanosan siirtämisestä Sipoon kunnasta Vantaan kaupunkiin

Kokouksen esityslistaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 10.8.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter