Vantaa-Seura on Vuoden kotiseutuyhdistys

Myllyilta / Kuva: Vantaa-Seura –Vandasällskapet ry

Suomen Kotiseutuliitto on valinnut Vantaa-Seura – Vandasällskapet ry:n Vuoden kotiseutuyhdistykseksi.

Vantaa-Seura on aktiivinen ja moderni kaupungin ja maaseudun eri puolet huomioiva kotiseutuyhdistys, joka tekee kotikaupunkia ja sen historiaa tunnetuksi sekä luo yhteistä Vantaa-henkeä. Seura perustettiin vuonna 1961 alun perin nimellä Helsingin pitäjän kotiseutu- ja museoyhdistys.

–Vantaa-Seuran tavoitteena on, että kaupungin asukkaat oppisivat tuntemaan pala palalta kotikaupunkinsa historian, sen metsät, joet, kartanot ja kerrostalot. Haasteena on voimakkaasta muuttoliikkeestä johtuen se, että Vantaalla asuu suuri joukko ihmisiä, joille kotikaupunki on aivan vieras, Vantaa-Seuran toiminnanjohtaja Riina Koivisto kertoo.

Yhdistys tuo esiin Vantaata opastuksilla, luennoilla, retkillä ja olemalla mukana eri tapahtumissa. Lisäksi se julkaisee vuosikirjaa, jonka kirjoitukset kuvaavat kotiseudun tapahtumia ja perinteitä menneiltä ajoilta nykypäivään asti.

Vantaa-Seuran toiminta on samaan aikaan sekä perinteikästä että hyvin modernia ja jopa ammattimaista. Yhdistyksen vahvuuksia ovat historian kertomisen muotojen kehittäminen ja jatkuva tapahtumien uudistaminen eri kohderyhmille.

–Monipuolisuus kuvaa hyvin toimintaamme. Pystymme tarjoamaan paljon maksuttomia matalan kynnyksen tapahtumia. Perinteisen tarjonnan, kuten Myllyiltojen, lisäksi kehitämme uusia toimintamuotoja sekä päivitämme vanhoja. On tärkeä pysyä ajassa kiinni sekä kuulostella, mitä ihmiset haluavat, Koivisto sanoo.

–Viime vuosina Vantaa-Seura on pyrkinyt tavoittamaan entistä paremmin lapsiperheet, kulttuurin suurkuluttajat. Olemme myös yhä enenevässä määrin menneet sinne, missä ihmiset ovat. Uutuutena ovat eri asuinalueille tehdyt omat opastukset.

Vuonna 2016 Vantaa-Seura järjesti liki 70 eri tilaisuutta. Esimerkkeinä mainittakoon vanhanajan loruhetket vauvojen museomaanantaissa, jokivarsikävelyt, kesäkeskiviikkojen kulttuurikävelyt, Helsingan keskiaikapäivä, Kirkonkylän puutarhaopastus, joulumarkkinat Övre Nybackassa ja Svenska veckans föreläsning.

Suomen Kotiseutuliiton hallitus kiittelee erityisesti sitä, että Vantaa-Seuran toiminta huomioi eri-ikäiset ja -taustaiset vantaalaiset: tapahtumia on runsaasti kaikenikäisille, opastuksia ja luentoja pidetään eri kielillä, suomen ja ruotsin lisäksi muun muassa viittomakielellä, englanniksi ja venäjäksi.

Kotiseutu tutuksi monin tavoin – suuri merkitys myös Vantaan kaupungille

Kotiseutuliiton hallituksen mielestä Vantaa-Seuran toiminta täydentää hienolla tavalla ja saavutettavasti kunnan kulttuuripalveluja. Yhdistys vuokraa Vantaan kaupungilta kotiseututalo Övre Nybackaa, joka on 1500-luvun kantatila. Kotiseututalo on mahdollistanut yhdistyksen toiminnan laajentamisen edelleen.

Vantaan sivistystoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth korostaa Vantaa-Seuran julkaisujen merkityksen niin nykyisille kuin uusille asukkaille.

–Vantaa-Seura on kaupunkimme historiaa käsittelevillä julkaisuillaan auttanut meitä Vantaan asukkaita ymmärtämään paikkakunnan juuria ja menneisyyttä, Lehto-Häggroth kertoo.

–Kaikille uusille vantaalaisille yleistajuinen historiakirjoitus on avain kotiseudulle juurtumiseen. Täällä pitkään asuneet ovat hekin oppineet kotiseudustaan uusia puolia kirjoja lukemalla.

Julkaisuihin pohjautuu myös Vantaan kaupungin ja Vantaa-Seuran pitkään jatkunut kouluyhteistyö. Kaupunki on hankkinut seuralta opetuskäyttöön kirjoja niin koululaisille kuin päiväkotilapsillekin.

Lehto-Häggroth nostaa lisäksi esiin Vantaa-Seuran monenlaiset tilaisuudet, opastetut kiertokävelyt Helsingin pitäjän kirkonkylässä, arkeologisten kaivausten esittelyt ja luennot kansalaisopistoissa, jotka ovat tehneet Vantaata tunnetuksi.

–Vantaalla on paljon historiaa. Kukapa siitä tietäisi ilman Vantaa-Seuraa? Lehto-Häggroth pohtii.

Kisaan osallistui 37 aktiivista yhdistystä

Vuoden kotiseutuyhdistys julkistettiin Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksessa, joka pidettiin Jyväskylän Valtakunnallisten kotiseutupäivien yhteydessä Jyväskylän yliopiston juhlasalissa perjantaina 11. elokuuta.

Vuoden kotiseutuyhdistys -palkintoa tavoitteli 37 Suomen Kotiseutuliiton jäsenyhdistystä. Hakijat edustavat Kotiseutuliiton jäsenyhdistysten monimuotoisuutta: mukana on perinteisiä kotiseutuyhdistyksiä, kaupunginosayhdistyksiä, erilaisia museo- ja/tai kulttuuriyhdistyksiä sekä aluejärjestöjä.

Palkintoa hakeneet yhdistykset ja muuta lisätietoa löytyy Suomen Kotiseutuliiton sivuilta.

Julkaistu: 11.8.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter