Opetuslautakunta hyväksyi ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa koskevan vastineen

Opetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.8. Vantaan kaupungin vastineen opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemaan järjestämislupaehdotukseen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvaksi 1.1.2018 alkaen.

Lisäksi opetuslautakunta hyväksyi hakemuksen työvoimakoulutuksen tehtävään ja hakemuksen laajennetun oppisopimuskoulutuksen tehtävään.

Koulutuksen järjestämislupien uudistaminen liittyy valtakunnalliseen ammatillisen koulutuksen reformiin. OKM:n järjestämislupaehdotus vastaa suurelta osin Vantaan kaupungille myönnettyä voimassa olevaa järjestämislupaa. Vastineessa ammattiopisto Variaan on tavoitteena saada uutta koulutustarjontaa ammattitutkintoihin ja erityisammattitutkintoihin. Uutena avauksena haetaan järjestämislupaa liikunnanohjauksen perustutkintokoulutukseen. Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille.

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen järjestäminen 1.1.2018 alkaen

Opetuslautakunta hyväksyi oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen järjestämisen periaatteiden uudistamisen Vantaalla 1.1.2018 alkaen. Tavoitteena on selkeyttää toimintamallit Vantaan aikuisopistossa, Menolippu –ryhmässä ja nuorten työpajoilla. Opetuksen järjestämisen periaatteet ja opiskelijaksi ottamisen kriteerit tarkistetaan. Muutos pohjautuu eduskunnan 29.12.2016 hyväksymään ja muuttuneeseen oppivelvollisuusiän ylittäneiden opetusta koskevaan perusopetuslain 46 §:ään.

Martinlaakson päiväkodin tavoitehinnan tarkistaminen

Opetuslautakunta hyväksyi Martinlaaksoon rakennettavan korvaavan päiväkodin tavoitehinnan tarkistuksen. Tilakeskus on esittänyt, että Martinlaakson päiväkodin tavoitehintaa tarkistetaan hintaan 6 100 000 eur (alv 0%). Korotusta aiemmin hyväksyttyyn tavoitehintaan tulisi 387 000 eur (alv 0%). Hinnan nousu johtuu pääasiassa muuttuneesta markkinatilanteesta. Asia siirtyy opetuslautakunnan käsittelyn jälkeen teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Lisäksi lautakunnalle tuotiin tiedoksi kaupunginhallituksessa 14.8.2107 esillä ollut lausunto lakiluonnokseen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.

Opetuslautakunnan 21.8.2017 esityslista ja pöytäkirja.

Julkaistu: 21.8.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter