Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti virkojen perustamisesta

Kokouksessa käsiteltyjä asioita:

• Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano toteaminen toimikaudeksi 2017-2021:
Katso kokoonpano

• Kaupunginhallituksen edustajat sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston kokouksissa 2017-2021:
Kaupunginhallitus 19.6.2017 nimennyt seuraavat kaupunginhallituksen edustajat ja henkilökohtaiset varaedustajat:
- sosiaali- ja terveyslautakuntaan varsinaiseksi kaupunginhallituksen edustajaksi Sakari Rokkasen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Anitta Orpanan
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostoon varsinaiseksi kaupunginhallituksen edustajaksi Emil Bulutin ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Irja Niemisen.

• Kaupungin edustajaksi Diakoniasäätiö Foiben hallitukseen eronneen jäsenen tilalle nimettiin Eeva Pitkänen (hallituksen toimikausi 2017–2019).

• Lautakunta hyväksyi kahdeksan virkasuhteisen vakanssin perustaminen perhepalveluihin. Kyseessä on toimien muuttaminen viroiksi uudessa yksikössä, joka vastaa sosiaalihuoltolain tarkoittamasta palvelutarpeen arvioinnista.
Lisätietoja perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom, p. 09 839 23640

• Päätettiin virkasuhteisten vakanssien perustamisesta talous- ja hallintopalveluissa.
Kaksi lakimiehen virkaa muutetaan toimista viroiksi, jotta vakanssien hoitajat voivat edustaa Vantaata tuomioistuimessa ilman valtakirjaan.
Lisätietoja talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva, p. 09 839 24290.

• Lautakunta hyväksyi kaikki ottomenettelyssä olleet päätökset.

• Kokouksessa perehdytettiin uusia lautakunnan jäseniä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintaan sekä luottamushenkilön asemasta. Lautakunta sai lisäksi selostuksen sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan organisoinnista ja sote-uudistuksen etenemisestä.


Linkki kokouksen asialistaan ja liiteaineistoihin

Julkaistu: 22.8.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter