Ympäristölautakunta hyväksyi Keimolan Ulkokaarteen täyttömäen ympäristöluvan

Ympäristölautakunnan toimikauden 2017-2021 ensimmäinen kokous pidettiin keskiviikkona 23.8. Lautakunta hyväksyi kokouksessaan ympäristölupahakemuksen, jossa Keimolan Ulkokaarteen suojaviheralueelle, Kivistöön, esitetään läjitettävän Vantaan kaupungin purkukohteissa syntyviä betoni-, tiili- ja asfalttijakeita (asia 7). Esittelijä muutti esitystään siten, että lupamääräyksen 1 viimeiseksi lauseeksi lisätään: Puhtaat asfalttijäte-erät tulee ensisijaisesti ohjata uusio- ja kierrätyskäyttöön raaka-aineena.

Täyttömäkeä on tarkoitus rakentaa vaiheittain, muutaman vuoden ajan. Kun täyttö on valmis, alue maisemoidaan puistosuunnitelman mukaisesti. Alueelle tullaan muun muassa istuttamaan erilaisia lehtipuita. Täyttömäki tulee olemaan korkeudeltaan noin 6,5 metriä ja siihen mahtuu mineraalista jätettä noin 12 000 tonnia ja maa-ainesta 3000 tonnia.

Lautakunta merkitsi tiedoksi Etelä-Suomen Aluehallintoviraston päätökset:
• Kiviainesten vastaanotto, välivarastointi ja murskaus, Tuupakan toimipisteen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten muuttaminen, Rudus Oy (asia 8)
• Lassila & Tikanoja Oyj:n Keravan kierrätyspuiston ympäristölupa (asia 9)
• Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvassa määrätyn laskupurojen kunnostusselvityksen tarkastaminen (asia 10).

Lautakunta myös vastasi Vaasan hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön koskien lautakunnan 15.3.2017 myöntämää ympäristölupaa Lemminkäinen Infra Oy:n Seutulan kivenmurskaamon toiminnalle (asia 11).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan http://paatokset.vantaa.fi
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan samassa osoitteessa 28.8. mennessä.

Julkaistu: 23.8.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter