Kuntalaisaloitteiden käsittelyä on Vantaalla kehitetty

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies huomautti Vantaan kaupunkia siitä, että kaupunki ei laissa säädetyllä tavalla ilmoittanut Tuomelan koulun lakkauttamiseen liittyvän kansalaisaloitteen johdosta annetusta vastauksesta. Moite koski arvioita aloitteen käsittelyajasta ja siitä, mikä viranomainen asiaa käsittelee. Myöskään aloitteeseen annettua vastausta ei ollut annettu tiedoksi aloitteen tekijöille.

Vantaan kaupunginhallitus vahvisti elokuussa 2016 prosessin, kuinka laajaa kannatusta saaneet kuntalaisaloitteet käsitellään. Tuomelan koulua koskevan aloitteen käsittelystä opetuslautakunnassa ja valtuustossa tai siihen annetusta vastauksesta oikeusasiamies ei löytänyt huomautettavaa.

- Kantelun tultua kävi ilmi, että tiedoksianto ei ollut tapahtunut lain edellyttämällä tavalla. Siitä olemme erittäin pahoillamme, toteavat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multala ja kaupunginjohtaja Kari Nenonen.

Korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty ja myöhemmin vireille tulleissa aloitteissa menettelytapa on jo korjattu.

Julkaistu: 25.8.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter