Korson kouluverkkoon esitetään muutoksia

Kouluverkon tarveselvityksessä esitetään Korson koulusta luopumista ja korvaavia tiloja Leppäkorven koulun yhteyteen. Muiden alueen koulujen toimintaan ei suunnitella merkittäviä muutoksia.

Vantaan kaupungin tarveselvitys Korson suuralueen kouluverkoksi vuodesta 2021 eteenpäin on valmistunut. Tarveselvityksen pohjalta opetuslautakunnalle esitetään lokakuussa, että Korson koulusta luovuttaisiin vuoteen 2021 mennessä kiinteistön huonokuntoisuuden vuoksi ja palveluverkon parantamiseksi. Korson koulua korvaavia, uusia tiloja rakennettaisiin Leppäkorven koulun yhteyteen. Samalla nykyistä Leppäkorven koulukiinteistöä korjattaisiin ja koulu muuttuisi 1.-9. luokkien yhtenäiskouluksi. Jokivarren koulun Nikinmäen opetuspisteen laajennussuunnitelmaa siirrettäisiin myöhemmäksi. Näillä toimilla suuralueen oppilaspaikat riittävät 2020-luvun loppupuolelle.

Tarveselvityksen pohjana on uusimman väestöennusteen perusteella tehty oppilasennuste. Kouluverkkotarkastelulle on ollut tarvetta myös siksi, että alueen yläkoulut ovat sijoittuneet epätarkoituksenmukaisesti. Kouluverkon muutosten myötä suuralueen keskimääräiset koulumatkat lyhenisivät merkittävästi yläkouluikäisillä.

Suunnitelman mukaan vuodesta 2021 alkaen junaradan itäpuolella asuvat lapset kävisivät koulua pääsääntöisesti Leppäkorven, Mikkolan ja Jokivarren kouluissa sekä Nikinmäen opetuspisteessä. Junaradan länsipuolella asuvat oppilaat kävisivät puolestaan pääsääntöisesti Vierumäen koulua tai sen Kulomäen opetuspistettä sekä Ruusuvuoren koulua.

Opetuslautakunta päättää 2.10. tarveselvityksen esittämisestä kaupunginhallitukselle. Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen alkaa hankesuunnittelu ja määrärahat kohdennetaan investointiohjelmaan.

Alueen koulujen huoltajille järjestetään Korson suuralueen kouluverkkoon liittyen tiedotus- ja kuulemistilaisuus 11.9. klo 18. Koulujen oppilaskunnille, vanhempainyhdistyksille ja henkilökunnalle annetaan kouluverkosta lausuntomahdollisuus 11.- 27.9. Korson alueen kouluverkkoesitys valmistellaan opetuslautakunnalle päätettäväksi 6.11. opetuslautakunnan kokoukseen.

Asian käsittelyä kaupungin toimielimissä voi seurata verkossa: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 4.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter