Vantaan kaupungille valituslupa asfalttikartellin vahingonkorvausasiassa

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt rajoitetun valitusluvan Vantaan kaupungille ja Lemminkäinen Oyj:lle asfalttikartelliasian vahingonkorvauskanteita koskevassa asiassa. Valituslupaa haki kaikkiaan 27 tahoa: valtio, 21 kaupunkia tai kuntaa ja 4 yhtiötä sekä yhden yhtiön konkurssipesä. Valituslupahakemuksia oli KKO:ssa vireillä yhteensä 47, joista 23 hakemusta hylättiin tässä vaiheessa. Osassa asioista valituslupahakemuksen käsittely jäi odottamaan nyt käsiteltäviksi otettujen asioiden ratkaisemista.

Vantaan kaupungille myönnetty valituslupa koskee kysymystä siitä, vastaavatko Skanska Asfaltti Oy, NCC Industry Oy ja Asfaltmix Oy kaupungille kartellin aiheuttamasta vahingosta sillä perusteella, että yhtiöille oli siirtynyt niiden ostamien kartelliyritysten liiketoiminta.

Lemminkäinen Oyj:lle myönnettiin valituslupa Mikkelin ja Rovaniemen kaupunkia koskevissa asioissa. Valituslupa koskee kysymystä siitä, onko Lemminkäisen korvausvastuu vähentynyt sen vuoksi, että muiden kartelliin osallistuneiden tahojen vastuu oli vanhentunut.

Tänään annetuilla päätöksillä 16 kaupungin tai kunnan valituslupahakemukset hylättiin kokonaan. Valtiota koskevassa asiassa valtio sekä kolme vastaajaa peruuttivat hakemuksensa ja yhden vastaajan hakemus hylättiin.

Asiakokonaisuuden taustalla on vuosina 1994-2002 toiminut valtakunnallinen asfalttikartelli. Korkein hallinto-oikeus (KHO) määräsi vuonna 2009 seuraamusmaksuja kartelliin osallistuneille yrityksille. Useat kunnat vaativat tämän jälkeen kartelliyhtiöiltä vahingonkorvauksia Helsingin käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeudessa ja sittemmin Helsingin hovioikeuden käsiteltävänä oli 39 kunnan sekä valtion vahingonkorvausvaatimukset, jotka perustuivat asfalttikartellin aiheuttamiin vahinkoihin. Hovioikeus tuomitsi kunnille vahingonkorvauksia yhteensä yli 30 miljoonaa euroa.

Korkeimman oikeuden tiedote päätöksestä

Julkaistu: 6.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter