Ympäristölautakunta hyväksyi osaltaan toimialan talousarvioesityksen

Ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu lautakunnan lisäksi Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalta ympäristökeskus. Ympäristölautakunnan toimintamenot ensi vuonna ovat noin 3,6 miljoonaa euroa ja tulot noin 500 000 euroa.

Ympäristölautakunnan tehtävät muuttuivat uuden valtuustokauden alussa, kun rakennuslupajaosto siirtyi ympäristölautakunnan alaisuudesta kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisuuteen. Maakuntauudistus toteutuessaan voi tuoda muutoksia ympäristölautakunnan toimintaan, jos nykyiset kunnan vastuulla olevat ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirtyvät osittain tai kokonaisuudessaan maakuntaan tai jos tehtäviä jatkossa hoidetaan pääkaupunkiseudun yhteistyönä tai jossakin kuntayhtymän organisaatiossa. Mahdolliset muutokset kohdistuisivat sekä ympäristölautakunnan tehtäviin, että talouteen.

Tulevan valtuustokauden strategiassa ympäristökeskus painottaa resurssiviisautta ja kiertotaloutta sekä ilmastonmuutoksen sopeutumiseen ja hillintään tarvittavia toimia. Ympäristökeskus kehittää ympäristöjohtamista osana kaupungin kokonaisvaltaista johtamista ja on aktiivisesti mukana yleiskaavatyössä. Maakuntauudistukseen valmistautuminen vie resursseja, joten ympäristöterveydenhuollon perustehtävät hoidetaan pienemmillä resursseilla.

Talousarvio hyväksyttiin lisäyksellä päätösesityksen kohtaan d): lisäksi ympäristölautakunta esittää, että ensi vuoden sitovaa tavoitetta ekologiset viheryhteydet säilyvät täydennetään seuraavasti: ekologiset viheryhteydet ja muut arvokkaat luontokohteet säilyvät.

Lisäksi merkittiin tiedoksi Osavuosikatsaus 2/2017 (asia 5) sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Vantaan Energia Oy:n Martinlaakson voimalaitoksen toiminnan muutoksesta (asia 7) ja myönnettiin Jan Edelmanille ero ympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä (asia 8). Janin tilalle ympäristölautakunnan jäseneksi valittiin Janne Leppänen ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Matti Lepistö.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 6.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter