Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee esityksen talousarvioksi 2018 ja taloussuunnitelmaksi 2018 - 2021

Lautakunnalle esitetään, että se hyväksyisi kokouksessaan 12.9. esityksen vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018–2021 taloussuunnitelmaksi sekä liitteet toimitilainvestointiesitys vuosille 2018–2027, irtaimen omaisuuden investointiesitys vuodelle 2018 sekä toimialan kehittämiskärjet.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2018 on 617,0 milj. euroa ja tulomääräraha 42,4 milj. euroa. Toimialan menomääräraha ilman erikoissairaanhoitoa on 391,4 milj. euroa ja tulomääräraha 41,2 milj. euroa. Toimialan oman toiminnan menomääräraha on 2,5 prosenttia matalampi kuin vuoden 2017 käyttösuunnitelma, mikä johtuu pääosin toimeentulotuen perusosan myöntämisen siirtymisestä Kelaan. Verrattuna vuoden 2017 toteutumaennusteeseen kasvua on 2,2 prosenttia. Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 225,6 milj. euroa, jossa on HUS-palvelusopimukseen varauduttu 216,9 milj. eurolla. Erikoissairaanhoidon tulomääräraha on 1,2 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuoden 2018 keskeisiä strategisia tavoitteita ovat:
- Talouden tasapainottaminen palvelujen tuottavuutta ja kustannustehokkuutta edelleen kehittäen.
- Vantaalaisten hyvinvoinnin tukeminen palveluja asiakaslähtöisesti kehittäen.
- Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän onnistunut käyttöönotto.
- Vantaalaisten laadukkaiden palvelujen varmistaminen sote- ja maakuntauudistusta valmisteltaessa.
- Henkilöstön pysyvyyden ja jaksamisen varmistaminen sekä rekrytoinnissa onnistuminen.

Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta taloussuunnitelmasta kokouksessaan 13.11.2017, minkä jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy 12.12.2017 määrärahojen käyttöä ja tuloarvion toteutumisen seurantaa varten käyttösuunnitelman vuodelle 2018.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan selvitys kaupunginhallitukselle Vantaan kaupungin arviointikertomuksesta 2016

Lautakunta käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastauksen kaupungin arviointikertomukseen. Vuoden 2016 arviointikertomuksessa on sosiaali- ja terveystoimen osalta tarkasteltu lastensuojelua, sovittelutoimintaa, perusterveyshuoltoa ja Tikkurilan terveysasemaa. Kokonaisuutena arviointikertomus on sosiaali- ja terveystoimen osalta myönteinen eikä sisällä merkittävää huomauttamista toiminnan suhteen.

Hallintosäännön sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä ja päätösvaltaa koskevan luvun 7 muuttaminen

Lautakunnalle esitetään eräitä hallintosäännön muutoksia 1.1.2018. Hallintosäännön muutokset edellyttävät tämän jälkeen vielä kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston päätöksiä. Esitetyt muutokset löytyvä tästä linkistä.

Kokouksen eityslista liitetiedostoineen löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä

Julkaistu: 7.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter