Sivistystoimen talousarvioesitys, osavuosikatsaus ja investointiohjelma opetuslautakunnalle

Opetuslautakunta käsittelee kokouksessaan 12.9. sivistystoimen talousarvioesityksen vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi.

Talousarvioesityksessä sivistystoimen menokehys on 469,0 miljoonaa euroa ja tulopuite 34,8 miljoonaa euroa. Menokehyksessä sisäiset vuokrat ovat nousseet uuden laskentatavan myötä. Sisäiset vuokrat ovat 102,3 miljoonaa euroa, ja nousua edellisvuoteen on 24,7 miljoonaa euroa. Muita talousarvioesityksessä huomioitavia panostuksia ovat perusopetuksen oppilasmäärän kasvu (noin 3 miljoonaa euroa) ja varhaiskasvatuksen yksityisen palvelutuotannon kasvu (noin 1,4 miljoonaa euroa).Varhaiskasvatuksen subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen ja asiakasmaksulain muutokset vähentävät tuloja noin 3,9 miljoonaa euroa.

Ammattiopisto Varia esittää sivistystoimen vuoden 2018 kehykseen 960 000 euron lisäystä, jotta toiminta on mahdollista järjestää samassa laajuudessa kuin tänä vuonna.

Merkittäviä taloussuunnitelma- ja valtuustokauden kehittämiskärkiä ovat muun muassa perusopetuksen tilojen tiivistäminen, opinto-ohjauksen kehittäminen, henkilöstökulujen vähentäminen liikuntayhtiöiltä siirtyneissä toiminnoissa, kirjastoautomaation taloudellinen hyödyntäminen, suurten tapahtumien aiempaa tehokkaampi tuotanto sekä ammatillisen koulutuksen reformi.

Lisäksi lautakunnalle esitetään tiedoksi sivistystoimen vuoden 2017 toinen osavuosikatsaus opetuslautakunnan alaiseen toimintaan liittyen.

Varhaiskasvatuksen, koulujen ja kirjaston toimitilainvestoinnit vuosille 2018- 2027

Sivistystoimen toimitilainvestoinnit perustuvat palveluverkkotarkasteluun. Kaupunki kasvaa voimakkaasti ja tarvitaan uusia palvelurakennuksia. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan kasvavan 2700:lla ja perusopetusikäisten 2376:lla vuoteen 2027 mennessä. Vain Aviapoliksessa ja Korson suuralueella lapsimäärien ennustetaan vähenevän. Vanhoja rakennuksia korvataan uusilla muun muassa sisäilmaongelmien takia.

Merkittävimpiä vuoteen 2027 ulottuvia toimitilainvestointiesityksiä ovat uudishankkeista vuonna 2018 valmistuvat Martinlaakson päiväkoti ja Uomarinteen koulun laajennus.
Lisäksi vuokrataan paviljonkikoulu Pakkalan alueelle.Vuonna 2019 valmistuu Kaivokselan II päiväkoti, Tikkurilan ja Hakunilan päiväkodit, Rajatorpan korvaava koulurakennus ja Aurinkokiven koulun laajennus yhtenäiskouluksi. Vuonna 2020 valmistuvat Veturin päiväkoti ja Hämeenkylän koulu. Vuonna 2021 on valmistumassa Jokiniemen koulun laajennus, Kivistön ja Länsimäen/Rajakylän päiväkodit, Mårtensdals kampus sekä Leppäkorven koulun laajennus yhtenäiskouluksi. VTK:n hankkeena taloussuunnitelmakaudella valmistuu Ylästön koulun laajennus yhtenäiskouluksi 2019.
Vuonna 2019 Keimolanmäen alueelle vuokrataan paviljonkikoulu- ja päiväkotitiloja ja Koivukylästä kirjastotiloja. Lisäksi vuonna 2020 vuokrataan päiväkotitila Tikkurilasta sekä kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisotiloja Kivistöön rakennettavasta kauppakeskuksesta.

Myöhemmille taloussuunnitelmakauden vuosille on lisäksi suunniteltu muita rakentamishankkeita, ja erikseen on korjauskohteita päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja kirjastoissa.

Lautakunnalle esitetään päätettäväksi, että sivistystoimen toimitilaesitykset esitetään kaupunginhallitukselle ja toimitilaesitykset sisällytetään vuoden 2018
talousarvioesitykseen ja vuosien 2018–2027 investointisuunnitelmaan.

Lisäksi opetuslautakunnan kokouksessa nimetään Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen jäsenet toimikaudelle 1.6.–31.12.2017.

Opetuslautakunnan 12.9.2017 asialista liitteineen.

Julkaistu: 7.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter