Sivistystoimen talousarvioesitys, osavuosikatsaus ja investointiohjelma vapaa-ajan lautakunnalle

Vapaa-ajan lautakunta käsittelee kokouksessaan 13.9. sivistystoimen talousarvioesityksen vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi.

Talousarvioesityksessä sivistystoimen menokehys on 469,0 miljoonaa euroa ja tulopuite 34,8 miljoonaa euroa. Menokehyksessä sisäiset vuokrat ovat nousseet uuden laskentatavan myötä. Sisäiset vuokrat ovat 102,3 miljoonaa euroa, ja nousua edellisvuoteen on 24,7 miljoonaa euroa. Muita talousarvioesityksessä huomioitavia panostuksia ovat perusopetuksen oppilasmäärän kasvu (noin 3 miljoonaa euroa) ja varhaiskasvatuksen yksityisen palvelutuotannon kasvu (noin 1,4 miljoonaa euroa).Varhaiskasvatuksen subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen ja asiakasmaksulain muutokset vähentävät tuloja noin 3,9 miljoonaa euroa.

Merkittäviä taloussuunnitelma- ja valtuustokauden kehittämiskärkiä ovat muun muassa perusopetuksen tilojen tiivistäminen, opinto-ohjauksen kehittäminen, henkilöstökulujen vähentäminen liikuntayhtiöiltä siirtyneissä toiminnoissa, kirjastoautomaation taloudellinen hyödyntäminen, suurten tapahtumien aiempaa tehokkaampi tuotanto sekä ammatillisen koulutuksen reformi.

Lisäksi lautakunnalle esitetään tiedoksi sivistystoimen vuoden 2017 toinen osavuosikatsaus vapaa-ajan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyen.

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden toimitilainvestoinnit vuosille 2018- 2027

Vantaan kaupunki kasvaa voimakkaasti, ja kasvu edellyttää uusien palvelurakennusten rakentamista uusille ja tiivistyville asuinalueille. Liikuntapalveluiden hankkeista valmistuvat vuonna 2018 Martinlaakson ja Myyrmäen urheilukenttien huoltotilat ja vuonna 2019 Korson urheilukentän huoltotila. Vuonna 2020 valmistuvat Vapaalanaukeen
liikuntapuiston sekä Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennus. Leppäkorven uimahalli valmistuu vuonna 2022. Lähiliikuntapaikkoja toteutetaan Uomarinteen koulun pihaan vuonna 2018, Ylästön koulun pihaan 2019, Mårtensdals skolan, Nikinmäen opetuspisteen ja Jokiniemen koulun pihaan vuonna 2021.

Suurimmat peruskorjaus- tai korjauskohteet ovat Tikkurilan uimahallin peruskorjaus 2018- 2019, Martinlaakson uimahallin korjauksen jatkovaihe vuonna 2023 sekä Hakunilan (2021) ja Rajatorpan (2022) kalliosuojien osittaiset peruskorjaukset. Kulttuuripalveluiden peruskorjaushankkeina toteutetaan Håkansbölen kartanon rakennusten korjauksia vuonna 2018 ja 2020 sekä lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin perusparannus vuosina 2019- 2020. Myyrmäkitalon info-piste korjataan vuonna 2018. Kivistön kauppakeskuksesta 2020 vuokrattavaan tilaan tulee yhteiskäyttötiloja kirjasto-, nuoriso- ja kulttuuripalveluille. Nuorisopalveluiden tilahankkeet toteutetaan koulujen yhteyteen Nikinmäkeen vuonna 2021 ja Aviapolikseen 2022 sekä Lumoon 2018. Vernissan korjaustyöt valmistuvat 2019. Hakunilan nuorisotilojen muutos- ja korjaustöitä toteutetaan vuonna 2018.

Lautakunnalle esitetään päätettäväksi, että kaupunginhallitukselle esitetään toimitilaesitysten sisällyttämistä vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja vuosien 2018–2027 investointisuunnitelmaan.

Vuoden 2017 Vantaan kulttuuripalkinto

Lautakunta keskustelee kokouksessaan Vantaan kulttuuripalkinnon ehdokkaista. Vantaan kaupunki on myöntänyt vuosittain Vantaa-palkinnon tunnustuksena merkittävistä ansioista taiteen/kulttuurin ja kaupungin taide-elämän hyväksi. Se voidaan myöntää Vantaan kaupungissa vakituisesti asuvalle henkilölle tai kaupungissa toimivalle taiteilijaryhmälle tai taideyhteisölle. Päätöksen palkinnosta tekee kaupunginhallitus vapaa-ajan lautakunnan esityksestä.

Lisäksi lautakunnalle esitetään perustettavaksi työryhmä ohjaamaan Vantaan liikuntapaikkasuunnitelman päivittämistä. Lautakunta käsittelee myös kokouksessaan Teatteri Vantaan markkinointituen hakemuksen, ja lautakunnalle esitetään päätettäväksi liikunta- ja nuorisopalveluille kohdistettuja avustuksia.

Vapaa-ajan lautakunnan 13.9.2017 asialista liitteineen.

Julkaistu: 7.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter