Lausunto Östersundomin yleiskaavaehdotuksesta kaupunginhallituksessa

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 11. syyskuuta kaupungin lausuntoa Östersundomin yhteisen yleiskaavan muutetusta ehdotuksesta. Östersundomiin laaditaan Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteinen yleiskaava, jolla suunnitellaan pääkaupunkiseudulle uutta kasvusuuntaa itään.

Kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen noin 80 000–100 000 uudelle asukkaalle ja noin 15 000–30 000 uutta työpaikkaa. Kaava perustuu tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään, jonka rungon muodostaa itämetron jatkaminen Mellunmäestä Sipoon Majvikiin.

Lausunnon mukaan nyt on löydetty useiden vaihtoehtojen ja selvitysten kautta ratkaisu, joka korjaa myös aiempaan vuonna 2015 lausunnoilla olleeseen yleiskaavaehdotukseen liittyneitä vantaalaisia kriittisiä kysymyksiä. Asuntorakentamisen painopiste on siirtynyt kaupunkipientaloista tehokkaampaan rakentamiseen. Westerkullan kartanon kulttuurimaiseman säilymiseen on paremmat edellytykset. Sipoonkorven luonnonsuojelualueen naapuriksi kaavailtu maamassojen käsittelyalue on päätetty sijoittaa kauemmas Hältingbergetiin.

Muutetussa yleiskaavaehdotuksessa Vantaan alueiden osalta merkittävin muutos on ensimmäisen uuden metrokeskuksen siirtäminen Kehä III itäpuolelle ja merkittävän ekologisen käytävän linjaaminen Mustavuoresta suoraan Sipoonkorpeen. Ratkaisu edesauttaa samalla kulttuurimaiseman säilymistä.

Vantaa on käynnistänyt uuden koko kaupungin yleiskaavan laadinnan. Työ tulee ulottumaan myös Östersundomin yhteisen yleiskaavan alueelle. Yleiskaavassa yhtenä suunnittelukysymyksenä on tulevan poikittaisen joukkoliikenteen runkoyhteyden myötä muuttuva kaupunkirakenne. Tästä syystä Vantaa pitää erityisen tärkeänä joukkoliikenteen runkoyhteyttä Länsimäentiellä, sillä se tulee olemaan tärkeä osa vahvistuvaa kaupunkirakennetta.

Lausuntoesitykseen ja kokouksen esityslistaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 8.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter