Östersundom kasvaa tehokkaan joukkoliikenteen varassa

Östersundomiin laaditaan Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteinen yleiskaava, jolla suunnitellaan pääkaupunkiseudulle uutta kasvusuuntaa itään. Kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen 80 000 - 100 000 uudelle asukkaalle ja 15 000 - 30 000 uutta työpaikkaa. Kaava perustuu tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään, jonka rungon muodostaa itämetron jatkaminen Sipoon Majvikiin.

Kaupunginhallitus katsoo, että nyt on löydetty ratkaisu, joka korjaa aiempaan ehdotukseen liittyneitä vantaalaisittain kriittisiä kysymyksiä. Asuntorakentaminen on tehokkaampaa ja Westerkullan kartanon kulttuurimaiseman säilymiseen on paremmat edellytykset. Sipoonkorven luonnonsuojelualueen naapuriksi kaavailtu maamassojen käsittelyalue on päätetty sijoittaa kauemmas. Kaupunginhallitus korostaa lausunnossaan merkittävien luontoarvojen huomioimista ekologiset yhteydet turvaamalla.

Vantaan osalta merkittävin muutos on ensimmäisen uuden metrokeskuksen siirtäminen Kehä III itäpuolelle ja ekologisen käytävän linjaaminen Mustavuoresta suoraan Sipoonkorpeen. Vantaa pitää erityisen tärkeänä joukkoliikenteen runkoyhteyttä Länsimäentiellä, sillä se tulee olemaan tärkeä osa vahvistuvaa kaupunkirakennetta.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi lausunnon.

Kahdeksan pientalotonttia Ylästöön

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville asemakaavan, joka mahdollistaa kahdeksan pientalotonttia Ylästön Sutarsiin Itäpellontien pohjoispuolelle. Kerrosalaa on yhteensä 1 830 k-m2.

Julkaistu: 11.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter