Huoltajat esittivät ehdotuksia ja saivat lisätietoja Korson kouluverkosta

Vantaan kaupunki järjesti 11.9. alueen huoltajille tiedotus- ja kuulemistilaisuuden Korson suuralueen kouluverkkoon suunnitelluista muutoksista. Tarveselvityksestä ja kouluverkon muutoksista julkaistiin 4.9. tiedote.

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo esitteli tilaisuudessa tarveselvityksen tuloksia ja kouluverkon muutosten suunnitelmaa. Korson koulukiinteistöstä luovuttaisiin kiinteistön huonokuntoisuuden vuoksi. Leppäkorven koulun yhteyteen rakennettaisiin laajennus, joka korvaisi Korson koulutilat. Samassa yhteydessä Leppäkorven koulun nykytiloja korjattaisiin. Muihin alueen kouluihin ei tulisi merkittäviä muutoksia.

Talous- ja hallintojohtaja Eila Tanninen esitteli tarveselvityksen taustalla olevia väestöennustetta ja oppilasennustetta. Lisäksi Tanninen esitteli koulutiloihin liittyvien uimahalli- ja nuorisotilojen suunnitelmia. Tarveselvityksessä esitetään, että Nikinmäen nuorisotila rakennettaisiin yhteiskäyttötilana Nikinmäen koulun tiloihin. Korson koulun yhteydessä oleva uimahalli on huomioitu tarveselvityksessä ja hankkeelle on esitetty määrärahavaraus vuosille 2021-2022.

Aluepäällikkö Merja Kuokka esitteli siirtymävaiheelle suunnitellut järjestelyt, missä toimipisteissä Jokivarren, Leppäkorven ja Vierumäen koulujen nykyiset oppilaat kävisivät peruskoulun vuoteen 2021 asti.

Keskustelua herätti muun muassa kouluun kulkemisreitit ja niiden turvallisuus. Asukkaat toivovat parannusta kevyen liikenteen väylään Nikinmäestä Leppäkorventietä pitkin Lahdenväylän yli. Lisäksi asukkaat toivoivat lisätietoa siitä, miksi laajennus tulisi Leppäkorpeen. Tarveselvityksessä asukasmäärän kasvun painopiste tulevina vuosina on Leppäkorven alueella. Kysymyksiä heräsi myös koulujen tilamuutoksista. Korson koulun tilannetta sen viimeisten käyttövuosien ajan seurataan ja tarvittavat remontit tehdään. Tarvittaessa hankitaan väistötiloja.

Koulujen oppilaskunnilta, vanhempainyhdistyksiltä ja henkilökunnalta kerätään koostetusti lausunnot 11.- 27.9.2017. Asukkaat voivat lisäksi lähettää vapaamuotoisia kommentteja kaupungin sähköpostiosoitteeseen korson.kouluverkko@vantaa.fi. Hankkeesta löytyy tietoa Vantaan kaupungin sivuilta vantaa.fi/kouluverkkosuunnittelu, myös 11.9. tilaisuuden esitys. Opetuslautakunta päättää 2.10.2017 tarveselvityksen esittämisestä kaupunginhallitukselle. Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen alkaa hankesuunnittelu ja määrärahat kohdennetaan investointiohjelmaan. Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen valmistellaan Korson alueen kouluverkkoesitys päätettäväksi 6.11.2017 opetuslautakunnan kokoukseen.

Julkaistu: 12.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter