Keltainen pientalo Kivistössä

Aika tarkistaa pientalon paloturvallisuus

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos lähettää noin neljälletuhannelle pientaloasukkaalle Vantaan, Hyvinkään, Keravan ja Tuusulan alueilla kirjeen, jossa on ohjeet oman asunnon paloturvallisuustarkastuksen tekemiseen. Lomake täytetään verkossa tai vaihtoehtoisesti palautetaan kirjeen mukana toimitetussa palautuskuoressa.

Saatujen vastausten perusteella arvioidaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve. Näitä ovat esimerkiksi palotarkastus, asiakirjavalvonta sekä valistus ja neuvonta.

Pelastusviranomainen suorittaa kaikilla omavalvonta-alueilla pistokoeluonteisia palotarkastuksia opastaakseen alueen asukkaita omavalvonnan yhteydessä esiin nousseissa paloturvallisuusasioissa. Lisäksi palotarkastuksia suoritetaan kiinteistöihin, jotka eivät vastanneet omavalvontaan määräajan kuluessa.

Vaikka virallista kirjettä ei postilaatikkoon tänä vuonna saapuisi, voi kodin turvallisuutta arvioida kätevästi netissä. Pelastuslaitoksen laatiman kodin paloturvallisuustarkastuksen avulla voi suorittaa tarkastuksen helposti:
Kodin paloturvallisuustarkastus - Pientalo
Kodin paloturvallisuustarkastus - Kerrostalohuoneisto

Vuonna 2016 viidenneksellä kiinteistöistä oli joitain puutteita kiinteistössään. Yleisimpiä puutteita olivat:
• Osoitenumerointi ei ole riittävän suuri ja näy ajotielle ja/tai ole pimeällä nähtävissä (232 kpl / 20 % kaikista puutteista).
• Öljylämmityslaitteiston läheisyyteen ei ole sijoitettu asianmukaista käsisammutinta (127 kpl / 11 % kaikista puutteista).
• Tulisijoja ja savuhormeja ei ole nuohottu vuosittain (118 kpl / 10 % kaikista puutteista kaikista puutteista)
• Palovaroittimet eivät ole asianmukaisesti sijoitetut ja/tai ne eivät ole toimintakunnossa (104 kpl / 9 % kaikista puutteista)
• Varatieikkunaa tai –ovea ei ole varustettu kiinteällä avauskahvalla (102 kpl / 9 % kaikista puutteista).

Lisää omavalvonnasta Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen verkkosivuilla.

Julkaistu: 12.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter