Opetuslautakunta hyväksyi talousarvion ja käsitteli toimitilainvestointeja

Opetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 12.9. sivistystoimen talousarvioesityksen vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi.

Opetuslautakunta hyväksyi vuoden 2018 talousarvioesityksen opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta. Talousarvioesityksessä sivistystoimen menokehys on 469,0 miljoonaa euroa ja tulopuite 34,8 miljoonaa euroa. Menokehyksessä sisäiset vuokrat ovat nousseet uuden laskentatavan myötä. Sisäiset vuokrat ovat 102,3 miljoonaa euroa, ja nousua edellisvuoteen on 24,7 miljoonaa euroa. Muita talousarvioesityksessä huomioitavia panostuksia ovat perusopetuksen oppilasmäärän kasvu (noin 3 miljoonaa euroa) ja varhaiskasvatuksen yksityisen palvelutuotannon kasvu (noin 1,4 miljoonaa euroa). Varhaiskasvatuksen subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen ja asiakasmaksulain muutokset vähentävät tuloja noin 3,9 miljoonaa euroa. Ammattiopisto Varia esittää sivistystoimen vuoden 2018 kehykseen 960 000 euron lisäystä, jotta toiminta on mahdollista järjestää samassa laajuudessa kuin tänä vuonna. Opetuslautakunta hyväksyi vuoden 2018 sivistystoimen tuloskortin.

Lautakunta päätti lisätä yksimielisesti vuoden 2018 talousarvioesitykseen (kohta §7) kolme pöytäkirjalausumaa. Lausuma 1: Sisäilmasta oireilevien lasten ja henkilökunnan oikeus terveelliseen työympäristöön tulee varmistaa tarvittaessa erityisjärjestelyillä ilman tarpeetonta viivettä. Lausuma 2: Sivistystoimen tulee kartoittaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integroinnissa havaittuja ongelmia ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ongelmien ratkaisemiseksi. Lausuma 3: Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta saadaan syksyn 2017 aikana selvitys. Budjetin laadinnan yhteydessä arvioidaan uudelleen päivähoito-oikeuden toteutumista.

Opetuslautakunta hyväksyi opetuslautakunnan irtaimen omaisuuden määrärahan vuodelle 2018. Lisäksi lautakunnalle esitettiin tiedoksi sivistystoimen vuoden 2017 toinen osavuosikatsaus opetuslautakunnan alaiseen toimintaan liittyen.

Varhaiskasvatuksen, koulujen ja kirjaston toimitilainvestoinnit vuosille 2018- 2027

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että sivistystoimen toimitilaesitykset sisällytetään vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja vuosien 2018–2027 investointisuunnitelmaan opetuslautakunnan päätösesityksen mukaisesti.

Merkittävimpiä vuoteen 2027 ulottuvia toimitilainvestointiesityksiä ovat uudishankkeista vuonna 2018 valmistuvat Martinlaakson päiväkoti ja Uomarinteen koulun laajennus. Lisäksi vuokrataan paviljonkikoulu Pakkalan alueelle. Vuonna 2019 valmistuu Kaivokselan II päiväkoti, Tikkurilan ja Hakunilan päiväkodit, Rajatorpan korvaava koulurakennus ja Aurinkokiven koulun laajennus yhtenäiskouluksi. Vuonna 2020 valmistuvat Veturin päiväkoti ja Hämeenkylän koulu. Vuonna 2021 on valmistumassa Jokiniemen koulun laajennus, Kivistön ja Länsimäen/Rajakylän päiväkodit, Mårtensdals kampus sekä Leppäkorven koulun laajennus yhtenäiskouluksi. Ylästön koulun laajennus yhtenäiskouluksi valmistuu 2019. Vuonna 2019 Keimolanmäen alueelle vuokrataan paviljonkikoulu- ja päiväkotitiloja ja Koivukylästä kirjastotiloja. Lisäksi vuonna 2020 vuokrataan päiväkotitila Tikkurilasta sekä kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisotiloja Kivistöön rakennettavasta kauppakeskuksesta. Myöhemmille taloussuunnitelmakauden vuosille on lisäksi suunniteltu muita rakentamishankkeita, ja erikseen on korjauskohteita päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja kirjastoissa.

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä kolme pöytäkirjalausumaa toimitilainvestointeihin (kohta §9). Perusparannukset: Sisäilmakorjauksiin varatun määrärahan tulisi olla sekä uusiin äkillisesti ilmeneviin korjaustarpeisiin että jo havaittujen vikojen korjaamiseen riittävä. Sisäilma-asioiden neuvottelukunnan työ tulee huomioida toimialan työohjelman ja talousarvion valmistelussa. Leppäkorven uimahallihanke: Korso-Koivukylän alueelle tarvitaan kunnollinen uimahalli. Hanketta valmistellessa tulee ottaa sijainti huomioon niin, että uimahalli palvelee hyvin sekä Korson, että Koivukylän asukkaita. Hankkeen nimi tulisikin muuttaa Korso-Koivukylän uimahallihankkeeksi ja pohtia sijaintia ja uimahallin kokoa uimahalliselvityksen pohjalta. Korson alueen kouluverkkosuunnitelma: Jokivarren koulun laajennusoptio tulee pitää aidosti mukana päätöksenteossa ja tarkastella alueen väestömäärän kehitystä sekä laajennuksen tarvetta vuosittain.

Lisäksi opetuslautakunta hyväksyi ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen nimeämisperusteet ja nimesi toimielimen jäsenet toimikaudelle 1.6.–31.12.2017. Koulutuksen järjestäjän toiseksi edustajaksi nimettiin opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Ulla Kaukola ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi opetuslautakunnan puheenjohtaja Sami Kanerva. Muut jäsenet ja varajäsenet nimettiin esityksen mukaisesti.

Opetuslautakunnan 12.9.2017 esityslista ja pöytäkirja.

Julkaistu: 12.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter