Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi muutetun esityksen talousarvioksi 2018 ja taloussuunnitelmaksi 2018 - 2021

Lautakunta hyväksyi käsittelyn jälkeen esityksen vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018–2021 taloussuunnitelmaksi. Lisäksi lautakunta hyväksyi seuraavat liitteet: toimitilainvestointiesitys vuosille 2018–2027 ja irtaimen omaisuuden investointiesitys vuodelle 2018. Lautakunnan käsittelyn yhteydessä tehtiin muutosesityksiä ja kaikki kokouksessa päätetyt muutokset kirjataan pöytäkirjan liitteeksi tulevaan talousarvioesitykseen.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2018 on 617,0 milj. euroa ja tulomääräraha 42,4 milj. euroa. Toimialan menomääräraha ilman erikoissairaanhoitoa on 391,4 milj. euroa ja tulomääräraha 41,2 milj. euroa. Toimialan oman toiminnan menomääräraha on 2,5 prosenttia matalampi kuin vuoden 2017 käyttösuunnitelma, mikä johtuu pääosin toimeentulotuen perusosan myöntämisen siirtymisestä Kelaan. Verrattuna vuoden 2017 toteutumaennusteeseen kasvua on 2,2 prosenttia. Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 225,6 milj. euroa, jossa on HUS-palvelusopimukseen varauduttu 216,9 milj. eurolla. Erikoissairaanhoidon tulomääräraha on 1,2 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta taloussuunnitelmasta kokouksessaan 13.11.2017, minkä jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy 12.12.2017 määrärahojen käyttöä ja tuloarvion toteutumisen seurantaa varten käyttösuunnitelman vuodelle 2018.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan selvitys kaupunginhallitukselle Vantaan kaupungin arviointikertomuksesta 2016

Lautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastauksen kaupungin arviointikertomukseen. Vuoden 2016 arviointikertomuksessa on sosiaali- ja terveystoimen osalta tarkasteltu lastensuojelua, sovittelutoimintaa, perusterveyshuoltoa ja Tikkurilan terveysasemaa. Kokonaisuutena arviointikertomus on sosiaali- ja terveystoimen osalta myönteinen eikä sisällä merkittävää huomauttamista toiminnan suhteen.
Tutustu arviointikertomukseen ja toimialan selvitykseen arviointikertomuksessa esillä olleista asioista

Hallintosäännön sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä ja päätösvaltaa koskevan luvun 7 muuttaminen

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi Vantaan kaupungin hallintosääntöön muutoksia 1.1.2018 lukien. Esitetyt muutokset löytyvät tästä linkistä.Muut kokouksessa käsitellyt asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista liitetiedostoineen löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä
HUOM! Hyväksytty talousarvioesitys (§ 7), jossa on huomioitu lautakunnan kokouksessa päätetyt muutokset, tulee myöhemmin pöytäkirjan liitteeksi. Kokouksen esityslistalta löytyy ainoastaan apulaiskaupunginjohtajan alkuperäinen esitys.

Julkaistu: 13.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter