Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi talousarvion ja käsitteli investointiohjelmaa

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi kokouksessaan 13.9. sivistystoimen talousarvioesityksen vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Talousarvioesityksessä sivistystoimen menokehys on 469,0 miljoonaa euroa ja tulopuite 34,8 miljoonaa euroa. Menokehyksessä sisäiset vuokrat ovat nousseet uuden laskentatavan myötä. Sisäiset vuokrat ovat 102,3 miljoonaa euroa, ja nousua edellisvuoteen on 24,7 miljoonaa euroa.
Lautakunta hyväksyi vuoden 2018 sivistystoimen tuloskortin ja irtaimen omaisuuden vuoden 2018 määrärahaesityksen. Lisäksi lautakunnalle esitettiin tiedoksi sivistystoimen vuoden 2017 toinen osavuosikatsaus vapaa-ajan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyen.

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden toimitilainvestoinnit vuosille 2018- 2027

Lautakunta päätti, että kaupunginhallitukselle esitetään toimitilaesitysten sisällyttämistä vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja vuosien 2018–2027 investointisuunnitelmaan.

Liikuntapalveluiden hankkeista valmistuvat vuonna 2018 Martinlaakson ja Myyrmäen urheilukenttien huoltotilat ja vuonna 2019 Korson urheilukentän huoltotila. Vuonna 2020 valmistuvat Vapaalanaukeen liikuntapuiston sekä Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennus. Leppäkorven uimahalli valmistuu vuonna 2022. Lähiliikuntapaikkoja toteutetaan Uomarinteen koulun pihaan vuonna 2018, Ylästön koulun pihaan 2019, Mårtensdals skolan, Nikinmäen opetuspisteen ja Jokiniemen koulun pihaan vuonna 2021.

Suurimmat peruskorjaus- tai korjauskohteet ovat Tikkurilan uimahallin peruskorjaus 2018- 2019, Martinlaakson uimahallin korjauksen jatkovaihe vuonna 2023 sekä Hakunilan (2021) ja Rajatorpan (2022) kalliosuojien osittaiset peruskorjaukset. Kulttuuripalveluiden peruskorjaushankkeina toteutetaan Håkansbölen kartanon rakennusten korjauksia vuonna 2018 ja 2020 sekä lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin perusparannus vuosina 2019- 2020. Myyrmäkitalon info-piste korjataan vuonna 2018. Kivistön kauppakeskuksesta 2020 vuokrattavaan tilaan tulee yhteiskäyttötiloja kirjasto-, nuoriso- ja kulttuuripalveluille. Nuorisopalveluiden tilahankkeet toteutetaan koulujen yhteyteen Nikinmäkeen vuonna 2021 ja Aviapolikseen 2022 sekä Lumoon 2018. Vernissan korjaustyöt valmistuvat 2019. Hakunilan nuorisotilojen muutos- ja korjaustöitä toteutetaan vuonna 2018.

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä toimitilainvestointeihin (kohta §9) pöytäkirjalausuman koskien Leppäkorven uimahallihanketta: Korso-Koivukylän suuralueelle tarvitaan kunnollinen uimahalli. Hanketta valmistellessa tulee ottaa sijainti huomioon niin, että uimahalli palvelee hyvin Korson, Koivukylän ja Nikinmäen asukkaita. Hankkeen nimi tulisikin muuttaa Koillis-Vantaan uimahallihankkeeksi ja pohtia sijaintia ja uimahallin kokoa uimahalliselvityksen pohjalta.

Vuoden 2017 Vantaan kulttuuripalkinto

Lautakunta keskusteli kokouksessaan Vantaan kulttuuripalkinnon ehdokkaista. Päätettiin, että ehdotus kaupunginhallitukselle palkinnon saajasta tehdään lautakunnan seuraavassa kokouksessa (3.10.2017).

Lautakunta päätti myöntää esityksen mukaisesti Vantaan markkinointitukea Teatteri Vantaalle. Lautakunta päätti myös liikunta- ja nuorisopalveluille kohdistetuista avustuksista. Lisäksi lautakunta päätti perustaa työryhmän ohjaamaan Vantaan liikuntapaikkasuunnitelman päivittämistä, lautakunta nimesi myös työryhmän edustajat.

Vapaa-ajan lautakunnan 13.9.2017 esityslista/pöytäkirja liitteineen.

Julkaistu: 13.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter