Vantaan metroon on vielä matkaa

Kaupunginvaltuusto antoi lausunnon Östersundomin yleiskaavasta, joka perustuu tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään. Vantaan kannalta merkittävin muutos edelliseen yleiskaavaluonnokseen on ensimmäisen uuden metrokeskuksen siirtäminen Kehä III itäpuolelle. Metron toteuttaminen ei ole ajankohtaista vielä seuraavaan kymmeneen vuoteen, joten alueen maankäyttöratkaisut tulisi linjata niin, ettei niistä aiheudu kohtuutonta haittaa alueella nyt asuville.

Kaupunginvaltuusto keskusteli pitkään Itämetron linjauksesta ja yhteydestä pikaraitiotiehen. Asiaan jätettiin pöytäkirjalausuma, jossa edellytetään, että Vantaan yleiskaavatyön yhteydessä selvitetään eri vaihtoehdot raideliikenneyhteyksistä Vantaan sisällä ja lähialueille.

Östersundomin yleiskaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen 80 000 - 100 000 uudelle asukkaalle ja 15 000 - 30 000 uutta työpaikkaa. Kaavan joukkoliikennejärjestelmän rungon muodostaa itämetron jatkaminen Sipoon Majvikiin.

Vaaralan Lähdepuiston kaavamuutos hyväksyttiin

Asemakaavamuutoksen myötä Vaaralan vanhan asuntoalueen itäpuolelle tulee uusia kerrostalo- ja rivitalokortteleita. Alue on tällä hetkellä metsittynyttä niittyä ja kynnettyä peltoaluetta. Alueen eteläosa esitetään säilytettäväksi virkistyskäytössä. Yhteys Vaaralan katuverkkoon muodostetaan uuden Lähdepuistonpolun kautta.

Julkaistu: 25.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter