Sisäilma-asioiden neuvottelukunta järjestäytyi

Vantaan kaupunginhallituksen elokuussa asettama sisäilma-asioiden neuvottelukunta kokoontui ensimmäisen kerran 26.9. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata sisäilma-asioiden käsittelyä Vantaan kaupungissa.

Neuvottelukunnan toimikausi on vuoteen 2019 saakka, ja kaupunginhallitus on nimennyt luottamushenkilöistä neuvottelukunnan puheenjohtajan ja jäsenet: puheenjohtaja Sami Kanerva, 1. varapuheenjohtaja Ulla Kaukola, 2. varapuheenjohtaja Annukka Majanto, Ann-Christine Teir, Birgitta Herranen, Jari Jääskeläinen, Kai-Ari Lundell, Mika Rautio, Päivi Laakso, Seppo Heimolinna, Sirpa Kauppinen, Teemu Purojärvi ja Tiina Tuomela. Lisäksi kaupungin edustajina toimikuntaan on nimetty tilakeskuksen sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell, 1. kaupungineläinlääkäri Kirsi Hiltunen, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon vastuuylilääkäri Pirjo Pennanen, sivistystoimen talous- ja hallintojohtaja Eila Tanninen, sivistystoimen viestintäpäällikkö Inka Akkanen, Vantti Oy:n edustaja Liisa Sarjala, Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistyksen (VANVARY) edustajat Tuula Ratia-Pulkkinen ja Petteri Andersin, kaupungin henkilöstön edustajat Jukka Mölsä ja Noora Koskivaara sekä Eija Pasanen (neuvottelukunnan sihteeri).

Ensimmäisessä kokouksessaan neuvottelukunta kävi rakentavaa keskustelua eri näkökulmista ja suunnitteli hyvässä hengessä tavoitteitaan ja toimintaansa. Neuvottelukunta laatii seuraavaksi toimintasuunnitelman, joka on tarkoitus vahvistaa lokakuun loppuun mennessä. Toimintasuunnitelma sisältää mm. parannusehdotuksia sisäilmaongelmien käsittelyprosesseihin sekä tehtyjen toimenpiteiden järjestelmälliseen seurantaan. Vantaan kaupungin sisäilma-asioita koskeva päätöksenteko tehdään hallintosäännön mukaisissa toimielimissä.

Lisäksi tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius esitteli kaupungin sisäilma-asioiden toimenpideohjelman sisältöä ja lisärahoitusesitystä. Neuvottelukunta piti hyvänä, että rakentamisessa ja korjauksissa käytettäisiin riskittömiä suunnitteluratkaisuja ja materiaalivalintoja. Esimerkiksi toistaiseksi kaupungin rakentamis- ja korjauskohteissa betonilattioiden päälle ei asenneta liimattavia muovimattoja, kunnes niiden osuus sisäilmaongelmiin selviää.

Julkaistu: 28.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter