Opetuslautakunta käsittelee Korson koulutilojen tarveselvitystä ja Hakunilan päiväkodin hankesuunnitelmaa

Kokouksessa 2.10. opetuslautakunnalle esitetään 20.9.2017 päivätty Hakunilan päiväkodin hankesuunnitelma.

Alustava kustannusennuste on 6 480 000 euroa. Suunnitelman tavoitehintaa on korotettu 210 000 eurolla indeksikorjauksena. Lisäksi päiväkodin keittiöön on lisätty vaatimuksia toiminnallisuuksiin, mikä lisää tavoitehintaa 60 000 eurolla. Palvelukeittiöön lisättäisiin kylmä- ja varastointitiloja uudenlaisen ateriavalmistuksen varalta. Opetuslautakunta päättää asian esittämisestä hyväksyttäväksi tekniselle lautakunnalle.

Lautakunnalle esitetään tarveselvitys Korson suuralueen kouluista. Tarveselvityksessä tarkastellaan Korson koulua korvaavia tiloja Leppäkorven koulun yhteyteen. Alueen muiden koulujen oppimisympäristöjä on tarve kehittää uuden oppimiskulttuurin mukaisiksi. Lisäksi Nikinmäen opetuspisteeseen tulisi nuorisotila ja Korson uimahallille rakennettaisiin korvaavat tilat. Opetuslautakunta päättää asian esittämisestä hyväksyttäväksi tekniselle lautakunnalle.

Työ- ja loma-ajat 2018-2019

Opetuslautakunnalle esitetään päätettäväksi koulujen ja oppilaitosten työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2018-2019. Lautakunnalle esitetään, että suomenkielisessä perusopetuksessa ja lukioissa olisi viikon mittainen syysloma, kuten tänäkin vuonna.

Lisäksi lautakunta saa käsiteltäväkseen muun muassa perusopetuksen iltapäivätoiminnan tuottajien ja yksityisten päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien starttiraha-avustuksen. Lautakunnalle esitetään, että varhaiskasvatuspaikan starttiraha-avustuksen määrä olisi enintään 1000 euroa. Lautakunnan kokouksessa päätetään myös tiettyjen ammatillisten perustutkintojen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen sopimusten jatkamisesta yhdellä tai kahdella optiovuodella sopimustoimittajien kanssa. Sopimukset käsittävät tietopuolisen opetuksen ja tutkintotilaisuuksien tuottamisen ammattiopisto Varian oppisopimuspalveluille. Sopimusten jatkaminen optioilla tekisi tutkintojen hankinnasta sujuvaa siirtymävaiheessa, kun tutkintorakenne uudistuu viimeistään vuonna 2019.

Esityslista liitteineen tästä linkistä

Julkaistu: 28.9.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter