Nuorten elintavat aiempaa terveellisempiä

Vantaalaisten lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden elintavat ovat muuttuneet aiempaa terveellisemmiksi, vaikka ylipaino onkin yleistynyt. Suunta ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn 2017 tuloksista, joita kaupunki on analysoinut omaan toimintaansa peilaten.

Työrauha oppilaitoksissa koetaan aiempaa paremmaksi, mutta lukiolaisilla uupumus on yleistynyt. Uupumusta voi selittää se, että lukiolaiset kokevat työmäärän lisääntyneen. Muuttuvat käytännöt, kuten opetussuunnitelman muutokset ja digitaaliset ylioppilaskirjoitukset saattavat myös heijastua lukiolaisten jaksamiseen.

Vantaalaisten opiskelijoiden ruokailutottumukset ovat muuttuneet aiempaa terveellisempään suuntaan ja liikkuminen on lisääntynyt, vaikka ylipainoisten osuus onkin noussut. Vantaan kaupungin opiskelijaterveydenhuollossa terveydenhoitaja tai lääkäri kiinnittää huomiota ylimääräiseen painonnousuun ja tarjoaa hoitopolkua ongelmaan. Avuksi liikunta- ja ruokailutottumusten muutoksessa voivat olla esimerkiksi ravitsemusterapeutti tai fysioterapeutti.

Nuorten tupakointi ja humalahakuinen juominen ovat vähentyneet, mutta nuuskan käyttö on yleistynyt. Noin kolmasosa on ollut huolissaan mielialastaan viimeisen 12 kuukauden aikana. Kaupunki tekee aiempaa tiiviimpää yhteistyötä sosiaalityön ja nuorisopalveluiden välillä nuorten tavoittamiseksi ja oikean avun tarjoamiseksi. Perheneuvola, nuortenkeskus ja tarvittaessa myös nuorisopsykiatria pyrkivät tarjoamaan tukea yksilöllisiin tarpeisiin ja tuomaan palvelua nuoren luokse.

Huolestuttavaa tuloksissa on se, että aiempaa useampi nuori kokee terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi. Koettu terveys korreloi eliniän ennustetta.

- Nuoret ovat ryhmä, joiden terveydentilaan kannattaa varhaisessa vaiheessa puuttua. Jos nuori ei terveydellisistä syistä pääse kiinni elämään, vaikutukset syrjäytymisestä alkavat näkyä viimeistään aikuistumisen vaiheessa kun pitäisi löytyä oma opiskeluala, ammatti tai koti, ehkäisevän terveydenhuollon palvelupäällikkö Arja Ruponen sanoo.

Linkki aiempaan tiedotteeseen THL:n Kouluterveyskyselyn tuloksista

Linkki THL:n tulospalveluun

Julkaistu: 2.10.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter