Opetuslautakunta hyväksyi pöytäkirjalausumin tarveselvityksen Korson korvaavista koulutiloista

Kokouksessa 2.10. opetuslautakunta käsitteli muun muassa Hakunilan päiväkodin hankesuunnitelman ja tarveselvityksen Korson koulun korvaavista tiloista.

Lautakunta päätti esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi 20.9.2017 päivätyn Hakunilan päiväkodin hankesuunnitelman. Alustava kustannusennuste on 6 480 000 euroa. Suunnitelman tavoitehintaa on korotettu 210 000 eurolla indeksikorjauksena. Lisäksi päiväkodin keittiöön on lisätty vaatimuksia toiminnallisuuksiin, mikä lisää tavoitehintaa 60 000 eurolla. Palvelukeittiöön lisättäisiin kylmä- ja varastointitiloja uudenlaisen ateriavalmistuksen varalta.

Lautakunta käsitteli tarveselvityksen Korson koulua korvaavista tiloista. Opetuslautakunta päätti esittää asian hyväksyttäväksi tekniselle lautakunnalle, lisättynä kaksi pöytäkirjalausumaa. Tarveselvityksessä tarkastellaan Korson koulua korvaavia tiloja Leppäkorven koulun yhteyteen. Alueen muiden koulujen oppimisympäristöjä on tarve kehittää uuden oppimiskulttuurin mukaisiksi. Lisäksi Nikinmäen opetuspisteeseen tulisi nuorisotila ja Korson uimahallille rakennettaisiin korvaavat tilat. Uimahalli erotetaan tämän tarveselvityksen jälkeen omaksi hankkeekseen, josta tehdään erillinen hankesuunnitelma. Lautakunta päätti lisätä tarveselvitykseen yksimielisesti (kohta §21) kaksi pöytäkirjalausumaa:

Lausuma 1: Opetuslautakunta edellyttää, että Korson alueella varmistetaan riittävät, terveelliset ja turvalliset opetustilat. Erityisesti Mikkolan koulun terveellisyys ja turvallisuus varmistetaan ennen kuin sinne ohjataan lisää oppilaita. Jokivarren koulun (ml. Nikinmäen opetuspiste) laajentaminen säilytetään todellisena optiona mikäli oppilasmääräennusteet tätä edellyttävät, ja se rakennetaan tarvittaessa pikaisestikin.

Lausuma 2: Jokivarren koulun (ml. Nikinmäen opetuspiste) laajentamisen tarveselvitys tuodaan opetuslautakunnan päätettäväksi syksyllä 2018 ennen opetuslautakunnan investointiesitystä, kun vuoden 2018 oppilasmääräennusteet ovat valmistuneet.

Työ- ja loma-ajat 2018-2019

Opetuslautakunta päätti esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen oppilaitos Varian työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2018-2019 esitetyn mukaisesti. Lautakunta päätti jakaa iltapäivätoiminnan syksyn avustuksen loppusumman esitetyn mukaisesti. Lisäksi lautakunta päätti yksityisten päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien starttiraha-avustuksen määräksi enintään 1000 euroa perustettavaa varhaiskasvatuspaikkaa kohden.

Lautakunta päätti jatkaa ammatillisten perustutkintojen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen sopimuksia yhdellä tai kahdella optiovuodella sopimustoimittajien kanssa. Sopimukset käsittävät tietopuolisen opetuksen ja tutkintotilaisuuksien tuottamisen ammattiopisto Varian oppisopimuspalveluille. Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon tietopuolisen opetuksen ja tutkintotilaisuuksien hankinta (kohta §14) vedettiin pois esityslistalta.

Esityslista ja pöytäkirja liitteineen tästä linkistä

Julkaistu: 2.10.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter