Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi pöytäkirjalausumin tarveselvityksen Korson korvaavista koulutiloista

Lautakunta käsitteli kokouksessaan 3.10. tarveselvityksen Korson koulua korvaavista tiloista. Vapaa-ajan lautakunta päätti esittää asian hyväksyttäväksi tekniselle lautakunnalle, lisättynä kolme pöytäkirjalausumaa.

Tarveselvityksessä tarkastellaan Korson koulua korvaavia tiloja Leppäkorven koulun yhteyteen. Lisäksi Nikinmäen opetuspisteeseen tulisi nuorisotila ja Korson uimahallille rakennettaisiin korvaavat tilat. Uimahalli erotetaan tämän tarveselvityksen jälkeen omaksi hankkeekseen, josta tehdään erillinen hankesuunnitelma. Lautakunta päätti lisätä tarveselvitykseen yksimielisesti (kohta §19) kolme pöytäkirjalausumaa:

Lausuma 1: Vapaa-ajan lautakunta edellyttää, että Korson alueella varmistetaan riittävät, terveelliset ja turvalliset opetustilat. Erityisesti Mikkolan koulun terveellisyys ja turvallisuus varmistetaan ennen kuin sinne ohjataan lisää oppilaita. Jokivarren koulun (ml. Nikinmäen opetuspiste) laajentaminen säilytetään todellisena optiona mikäli oppilasmääräennusteet tätä edellyttävät, ja se rakennetaan tarvittaessa pikaisestikin.

Lausuma 2: Jokivarren koulun (ml. Nikinmäen opetuspiste) laajentamisen tarveselvitys tuodaan opetuslautakunnan päätettäväksi syksyllä 2018 ennen opetuslautakunnan investointiesitystä, kun vuoden 2018 oppilasmääräennusteet ovat valmistuneet.

Lausuma 3: Leppäkorven uimahallihanke. Korso-Koivukylän suuralueelle tarvitaan kunnollinen uimahalli. Hanketta valmistellessa tulee ottaa sijainti huomioon niin, että uimahalli palvelee hyvin Korson, Koivukylän ja Nikinmäen asukkaita. Hankkeen nimi tulisikin muuttaa Koillis-Vantaan uimahallihankkeeksi ja pohtia sijaintia ja uimahallin kokoa uimahalliselvityksen pohjalta.

Lisäksi lautakunta hyväksyi jatkoajan pyynnöt vuoden 2016 taiteilija-apurahaselvitysten tekemiseen esitetyn mukaisesti. Lautakunta hyväksyi kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan kohdeavustusten tilityksiä ja myönnettäväksi kulttuuri- ja liikuntatoiminnan sekä lasten ja nuorten toiminnan kohdeavustuksia.

Esityslista ja pöytäkirja kokonaisuudessaan tästä linkistä

Julkaistu: 3.10.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter