Korson koulun tarveselvitys

Kaupunginhallitus hyväksyi Korson koulun tarveselvityksen. Alueen oppilasmäärä tulee ennusteiden mukaan pitkällä aikavälillä vähenemään. Korson koulu sijaitsee aivan Ruusuvuoren koulun läheisyydessä ja on tätä huonommassa kunnossa. Korson koulusta päätettiin luopua ja rakentaa korvaavat tilat Leppäkorven kouluun. Kokonaisuudessaan Leppäkorven koulusta tulee noin 900 oppilaan yhtenäiskoulu.

Kouluja kehitetään uuden oppimiskulttuurin tarpeisiin tilamuutoksin ja kalusteratkaisuin. Muutosten yhteydessä Nikinmäen opetuspisteeseen tulee nuorisotila yhteiskäyttötilana. Purettavassa Korson koulun rakennuksessa sijaitseva uimahalli erotetaan omaksi hankkeekseen, josta tehdään erillinen hankesuunnitelma.

Kaupunginhallitus edellyttää, että jatkovalmistelussa noudatetaan velvoittavana opetuslautakunnan 2.10.2017 § 21, vapaa-ajanlautakunnan 3.10.2017 § 19 sekä teknisen lautakunnan 3.10.2017 § 5 kohdissa annettuja lausumia, joissa edellytetään muun muassa, että Korson alueella varmistetaan riittävät, terveelliset ja turvalliset opetustilat. Erityisesti Mikkolan koulun terveellisyys ja turvallisuus varmistetaan ennen kuin sinne ohjataan lisää oppilaita.

Jokivarren koulun (ml. Nikinmäen opetuspiste) laajentaminen säilytetään todellisena optiona mikäli oppilasmääräennusteet tätä edellyttävät, ja se rakennetaan tarvittaessa pikaisestikin.

Jokivarren koulun (ml. Nikinmäen opetuspiste) laajentamisen tarveselvitys tuodaan opetuslautakunnan päätettäväksi syksyllä 2018 ennen opetuslautakunnan investointiesitystä, kun vuoden 2018 oppilasmääräennusteet ovat valmistuneet.

Vantaa tukee työllistämistä järjestöihin

Vantaan kaupunki on tukenut järjestöjen työllistämistä vuodesta 1998 alkaen. Työllistämistuki oli alun perin 250 euroa kuukaudessa. Vuodesta 2013 alkaen työllistämistuki on ollut 300 euroa kuukaudessa.

Valtio vähensi omaa palkkatukeaan järjestöille. Useimpien järjestöjen kohdalla tämä tarkoittaa työllistämispaikkojen vähentämistä tai lopettamista, sillä järjestöillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia maksaa palkkakulujen kattamiseen vaadittavaa kuukausittaista omarahoitusosuutta.

Kaupunginhallitus päätti korottaa vuoden loppuun saakka Vantaan työllistämistukea järjestöille 500 euroon (aikaisemmin 300 euroa). Kaupungin tuen tarkoituksena on parantaa edellytyksiä palkata pitkäaikaistyöttömiä ja muita vantaalaisia työttömiä töihin järjestöihin. Työllistämisavustus toimii sekä työllisyyttä edistävänä toimenpiteenä, että järjestöjen toimintaa tukevana avustuksena.

Kivistön koulualueen tontit kilpailun voittajille

Vantaa järjesti Kivistön koulun asemakaava-alueella suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun, jonka tulokset julkistettiin 27.9.2017. Kaupunginhallitus päätti varata alueelta tontit SRV Rakennus Oy:lle, Fira Oy:lle, OP Asuntorahasto I Ky:lle ja VAV Asunnot Oy:lle kilpailuehdotuksen toteuttamista varten. Kilpailun voittaneet osallistuvat pysäköintitalon suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun.

Tarjouskilpailu Kivistöstä asuinkerrostalotontista

Kaupunginhallitus päätti järjestää tarjouskilpailun Kivistön asuinkerrostalotontista vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon. Hintakilpailussa Asunto Oy Vantaan Sinisafiirin osakekanta myydään erikseen kyseisestä tontista korkeimman ostotarjouksen tehneelle. Alin hyväksyttävä hinta on 550 euroa kerrosneliömetriltä.

Tontin rakennusoikeus on 4 760 kerrosneliömetriä. Kilpailutontille on rakennettava vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa. Rakennuttaja saa myydä kunkin kohteen asunnoista korkeintaan kolmasosan asuntosijoittajille (pankit, rahoituslaitokset ym.).

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat asemakaavamuutokset:

Ojangon erityisalueet. Osa Ojangon lähivirkistysalueesta muutetaan noin 200 bussille mitoitetuksi Itä-Vantaan linja-autovarikoksi. Alue sijaitsee Länsimäentien ja Kehä III:n liittymän pohjois- ja itäpuolella.

Helsingin pitäjän kirkonkylä, Kuriiritie 10 – 12. Tie- ja katualuetta liitetään osaksi korttelia Helsingin pitäjän kirkonkylässä. Alueelle tulee neljä rakennuspaikkaa, jotka osoitetaan majoitus- ja kahvilatoimintaan toimisto- ja liikerakennusten korttelialueella. Kaavamuutos mahdollistaa bed & breakfast -tyyppisen toiminnan. Vanha suojeltu asuinrakennus sijoittuu omalle tontilleen.

Julkaistu: 10.10.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter