Tonttien ajoliittymärumpujen ja rajaojien toimivuus tärkeää rankkasateiden aikaan

Kuntatekniikan keskus kannustaa kiinteistönomistajia kiinnittämään tulva-aikana huomiota kiinteistöjen välisten rajaojien sekä tonttien ajoliittymärumpujen toimivuuteen. Tukkeutumat niissä saattavat aiheuttaa katualueen ja tonttien tulvimista. Kiinteistöjen ajoliittymärummut ja kadunvarsiojien siistinä pitäminen ovat kiinteistöjen vastuulla. Jäätyneiden katurumpujen sulattaminen ja tukkeutuneet kadunvarsi- ja puisto-ojat ovat puolestaan kuntatekniikankeskuksen kadunpidon ja viheralueyksikön vastuulla. Tulva-aikaan tilannetta seurataan erityisesti entuudestaan tunnetusti tulvivissa kohteissa. Tarvittaessa reiteille, joille vesi nousee, asetetaan kulkuesteet.

Vantaalla tulvien hallintaan pyritään yleisesti varautumaan kiinnittämällä huomiota etenkin hulevesien hallintaan. Sade- ja sulamisvesiä tarkoittavien hulevesien hajautettu hallinta vähentää tulvariskiä, kun vesi lammikoituu useisiin paikkoihin pihoilla ja puistoissa. Kesäisin alueilla tapahtuu imeytymistä, mutta talviaikaan maa on roudassa ja veden purkureittien toimivuus korostuu. Hulevesiä varten suunnitellaan ja rakennetaan painanteita ja hulevesiputkia jotka johtavat vesiä puroihin ja muihin vesistöihin.

Jokien vedenpinnat ovat viime päivinä olleet tulvakorkeuksissa. Vantaalla tulvaherkkiä kohteita ovat Pirttiranta, Pitkäjärvi lähellä Vihdintietä, Nikinmäki-Jokivarsi, Lepsämänjoki ja Vantaan- ja Keravanjokien varret. Paikallisia tulvapaikkoja ilmenee, kun veden purkureitti on syystä tai toisesta tukossa tai rankkasateen muodostama vesimäärä ylittää purkureitin mitoitusvirtaaman. Pirttirantaan on rakennettu tulvavalli yhteistyössä ELY-keskuksen, Vantaan kaupungin ja Pirttiranta Oy:n kanssa. Lisäksi Vantaalla on useita alueellisia huleveden viivytysalueita puistoissa eri puolilla kaupunkia. Yhteistyössä kuntatekniikan keskuksen kanssa asemakaavoitus ja rakennusvalvonta pyrkivät ohjaamaan uutta rakentamista siten, että tulva-alueelle tai tulvareiteille ei sijoitettaisi vedestä mahdollisesti kärsiviä rakenteita.

Vantaalla on laadittu tulvaohjelma, johon koottu tietoa siitä, miten kaupungissa varaudutaan vesistö- ja hulevesitulviin ja miten tulvat voidaan ottaa huomioon entistä paremmin maankäytössä ja rakentamisessa. Tulva-asioissa kunnan rooli on korostunut 2000-luvulla Euroopan unionin tulvadirektiivin, kansallisen lainsäädännön, valtionhallinnon tehostamistoimenpiteiden sekä vakuutusten korvauskäytäntöjen uudistumisen myötä. Lisäksi ilmastonmuutos ja kaupungistuminen vaikuttavat tulevaisuudessa vesiolosuhteisiin ja sitä kautta tulvien muodostumiseen.

Palautteet ja kysymykset aiheeseen liittyen ensisijaisesti maankäytön asiakaspalveluun, p. 09 8392 2242, maankaytto.asiakaspalvelu@vantaa.fi
Katso myös lista yhteystiedoista eri tilanteissa (kuten virka-ajan ulkopuolella tai valtion teiden kohdalla):www.vantaa.fi/maankaytonasiakaspalvelu

Julkaistu: 12.10.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter