Muutosrypäs Vantaan talousarvioesitykseen

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion, johon tehtiin joukko muutoksia. Valtaosa kokouksessa tehdyistä muutoksista oli tekstilisäyksiä. Neuvotteluissa sovittiin 1,88 miljoonan euron määrärahamuutoksista.

Talousarvion pohjana on valtuustoryhmien keväällä tekemä sopimus, jossa sovittiin muun muassa veroprosenttien pitämisestä nykytasolla, investointikatosta, toimintamenojen haalitusta kasvusta ja riittävien maanmyyntitulojen varmistamisesta. Näillä turvataan kaupungin talouden tasapaino ja pidetään kaupungin lainakanta alle miljardissa eurossa.

Kaupunginjohtaja muutti verotulojen pohjaesitystä. Koska maan hallitus perui kiinteistöverolain alarajojen muutokset, korotuksista luovuttiin. Verotulot alenevat alkuperäiseen esitykseen nähden noin kaksi miljoonaa euroa.

Suunnittelukaudella aloitettavia rakennushankkeita ovat Aviapoliksen koulu päiväkoti- ja nuorisotiloineen, Kivistön päiväkoti II, Myyrmäen päiväkoti, Lauhatien päiväkoti Tikkurilaan ja Koillis-Vantaan uimahallirakennus Korson koulun uimahallin sijaan.

Kunnallistekniikan investointitaso nostetaan 39,9 miljoonaan euroon vuonna 2018 korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi. Vantaa on sitoutunut luomaan edellytykset yhteensä 2 400 uudelle asunnolle vuosittain, mikä edellyttää myös kunnallistekniikan investointeja.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä tehtiin muun muassa seuraavat muutokset:

- Joukkoliikenteen palvelukyvyn parantamiseksi päätetään pikaraitiotien yleissuunnitelman laatimisesta välille Mellunkylä – Hakunila – Tikkurila – Aviapolis. Tämä tehdään yleiskaavatyön yhteydessä.

- Laajennetaan maksuton ehkäisy alle 20 vuotiaisiin vuonna 2018 ja selvitetään maksuttoman ehkäisyn tarjonta alle 25-vuotiaille. Määrärahalisäys 100 000 euroa.

- Määrärahalisäys 1 080 000 euroa: 1.8.2018 alkaen jokaisella vantaalaisella lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.

- Varataan sisäilmaongelmien hoitoon 500 000 euroa kaupunginhallituksen myöhemmin kohdentamiin sisäilmatyöryhmän esittämiin tarpeisiin. Määrärahaa on käyttötaloudessa yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Sisäilmakorjauksiin kohdennetaan investointiosan sisältä lisää 2,7 miljoonaa euroa, jolloin tilakeskuksen työohjelmassa 2018 sisäilmakorjauksiin varattava taso on viisi miljoonaa euroa.

- Toukokuun 2018 loppuun mennessä tehdään selvitys millä edellytyksillä ja aikataululla voitaisiin käynnistää Elmo-urheilupuiston toteuttaminen. Osana tehtävää selvitystä arvioidaan mm. Koillis-Vantaan uimahallin ja jäähallin toteuttaminen sekä kartoitetaan yksityisiä kumppaneita hankkeille.

- Lastensuojeluun kohdennetaan 200 000 euron lisämääräraha.

Määrärahamuutokset ovat yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa.

Päätettiin esittää valtuustolle vahvistettavaksi tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle

2018 seuraavasti:

- Vantaan tuloveroprosentti 19,00

- Vantaan kiinteistöveroprosentit:

- yleinen kiinteistövero 1,00

- vakituinen asuinrakennus 0,41

- rakentamaton rakennuspaikka 4,00

- muu asuinrakennus 1,00.

- voimalaitos 2,85

Kaupunginjohtajan valinta ja johtajasopimus valtuustoon

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle kaupunginjohtajan vaalin suorittamista ja johtajasopimuksen hyväksymistä. Kuntalain mukaan kunnan ja kunnanjohtajan välille on tehtävä johtajasopimus, joka tukee johtamista sekä selkeyttää työnjakoa kaupunginjohtajan ja poliittisen johdon välille.

Kaupunginjohtaja sitoutuu aktiivisesti myötävaikuttamaan kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian ja vuosittaisten sitovien tavoitteiden toteutumiseen. Kaupunginjohtajan vuosittaiset tavoitteet sovitaan tulos- ja kehityskeskustelun yhteydessä. Keskustelun käy kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Kaupunginjohtajan kuukausipalkka on 14 495 euroa. Lisäksi hänellä on puhelin- ja vapaa autoetu. Irtisanomisaika on kaksi kuukautta.

Lisää asumista Myyrmäkeen

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi asemakaavamuutoksen Myyrmäen Kilterinkuja 4:ssä, jolla purettavan toimitilarakennuksen tilalle suunnitellaan 4–12-kerroksista asuinkerrostaloa. Kilterinrinteeltä Kilterinkujalle suunnitellaan uusi jalankululle ja pyöräilylle varattu katu ja uusi aukio.

Julkaistu: 31.10.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter