Opetuslautakunnassa käsitellään muutoksia Korson, Leppäkorven, Länsimäen ja Rajakylän kouluihin liittyen

Opetuslautakunta saa päätettäväksi kokouksessaan 6.11. Korson koulun lakkauttamista ja Leppäkorven yhtenäiskoulun perustamista koskevan esityksen. Lisäksi opetuslautakunta saa päätettäväksi Länsimäen ja Rajakylän koulujen vuosiluokkamuutosten ehdotuksen.

Opetuslautakunnalle esitetään Korson koulun lakkauttamista 1.8.2021 alkaen ja Leppäkorven koulun muuttamista 1.-9. luokkien yhtenäiskouluksi 1.8.2021 alkaen. Lautakunta on saanut tiedoksi asiaan liittyvät lausunnot, kirjeet, kannanotot, kyselyt ja vetoomukset. Lautakunta päättä myös Jokivarren koulun ja sen Nikinmäen opetuspisteen laajentamiseen liittyvän tarveselvityksen valmistelemisesta.

Opetuslautakunta saa käsiteltäväksi Länsimäen ja Rajakylän koulujen vuosiluokkamuutosehdotuksen 1.8.2018 alkaen. Ehdotuksessa kaikki Rajakylän ja Länsimäen koulujen alueen lapset opiskelisivat vuosiluokilla 1-4 Rajakylän koulussa ja vuosiluokilla 5-9 Länsimäen koulussa. Muutos toteutettaisiin porrastetusti vuosien 2018 ja 2019 aikana. Muutoksella huolehdittaisiin siitä, että jokaisella vuosiluokalla olisi pedagogisesti ja taloudellisesti riittävän suuri määrä oppilaita erilaisiin opetusjärjestelyihin. Esimerkiksi vieraan kielen ryhmiä saadaan perustettua nykyistä paremmin, kun saman vuosiluokkatason oppilaita saataisiin lisää yhteen kouluun. Lautakunta on saanut tiedoksi asiaa koskevat kirjeet, lausunnot ja vetoomukset.

Opetuslautakunta käsittelee myös Jokiniemen yhtenäiskoulun ja päiväkodin tarveselvityksen.

Päätettävänä nuoriso- ja aikuiskoulutuksen aloituspaikkamäärät

Opetuslautakunta päättää lukiokoulutuksen aloituspaikkojen määrän vuodelle 2018. Vantaan kaupunki on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisen koulutustehtävän musiikki- ja tanssipainotteiseen opetukseen Vaskivuoren lukiossa, luonnontiedepainotteiseen (LUMA) opetukseen Martinlaakson lukiossa ja englanninkieliseen IB-opetukseen Tikkurilan lukiossa.

Lautakunta saa päätettäväkseen Vantaan ammattiopisto Varian ammatillisen koulutuksen aloituspaikat, oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärän ja perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijamäärän vuonna 2018.

Opetuslautakunta päättää montessoripainotteisen opetuksen oppilaaksioton perusteista 1.1.2018 alkaen, eli oppilaspaikkojen täyttämisen valintaperusteet ja 1. vuosiluokan oppilaiden enimmäismäärän.

Lisäksi opetuslautakunta käsittelee opetuslautakunnan alaisen toiminnan määrärahamuutokset sivistystoimen vuoden 2017 talousarvioon. Opetuslautakunnan käsittelyn jälkeen asia siirtyy hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle. Lautakunta saa hyväksyttäväksi vuoden 2016 iltapäivätoiminnan toiminta-avustusten tilitykset ja niihin liittyvät toimintakertomukset.

Lautakunnan esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Julkaistu: 2.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter