Vantaan arvio asuntorakentamisen korkotukijärjestelmästä

Kaupunginhallitus antoi lausunnon esityksestä asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi. Lakiesityksen tavoitteena on, että korkotukijärjestelmä kannustaisi tuottamaan nykyistä enemmän kohtuuhintaisia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Vantaan kannattaa lakiesityksen tavoitteita ja pitää tukijärjestelmän uudistamista tarpeellisena.

Päätavoitteena pitää olla pitkäjänteisen vuokratalojen omistuspolitiikan rahoittaminen ja tukeminen eli pysyvien vuokratalokohteiden rakentaminen ja ylläpito. Tästä syystä säädöksissä on syytä tukea erityisesti vuokratalojen pysyvää omistusta ja ylläpitoa sekä uudistuotannon toteuttamisedellytyksiä.

Vantaa näkee esityksessä lisäpohdintaa vaativia kohtia kuten tuen ja rajoitusten välinen epäsuhta. Esityksessä pitkän korkotukimallin kannusteet jäävät edelleen puuttumaan. Ongelmalliseksi nähdään myös asumisoikeusasuntojen omarahoitusosuudet. Lakiesityksen vaikutusten arviointia tulisi täydentää taloudellisilla laskelmilla, joilla voitaisiin osoittaa muutosten kokonaisvaikutus lainansaajan kannalta.

Julkaistu: 13.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter