Talousarvio hyväksyttiin kaupunginhallituksen esityksen mukaisena

Vantaan valtuusto hyväksyi talousarvion ensi vuodelle sekä taloussuunnitelman kaudelle 2018 – 2021. Talous pohjautuu nykyisiin verotuloihin, käyttömenojen hillintään ja maltilliseen investointien lisäämiseen.

Talouden tasapainon turvaaminen on jatkossakin tärkeä painopiste Vantaan kehittämisessä. Vaikka kilpailukykysopimukseen liittyvät veromuutokset laskevat kuntien verotuloja vuonna 2018, Vantaan kunnallisverotuottojen arvioidaan lisääntyvän 2,2 prosenttia vuoden 2017 ennusteeseen nähden. Yhteisöverotuotto laskee 1,4 prosenttia vuoden 2017 ennusteeseen nähden.

Onnistuneella kaupunki- ja asuntorakentamisella on suuri merkitys tulevalle verotulokehitykselle. Kehäradan liikennöinnin alkaminen ja kehä III:n peruskorjaaminen ovat edistäneet rakentamista Vantaalla ennätyksellisesti. Vuonna 2017 odotetaan valmistuvan yli 3 000 asuntoa.

Tiukalla maankäytön ja sopimuspolitiikan ohjauksella, investointien priorisoinnilla, kaupunkitasoisella palveluverkkosuunnittelulla sekä kustannustehokkaalla suunnittelulla ja rakennuttamisella rajoitetaan kaupungin investointien kasvua.

Vuonna 2018 kaupunki investoi 106 miljoonaa euroa muun muassa päiväkotien ja koulujen rakentamiseen, rakennusten peruskorjauksiin ja kunnallistekniikan rakentamiseen. Kaupungin kokonaisinvestoinnit ovat 130 miljoonaa euroa.

Vuosikate ei nouse investointien tasolle ja kaupungin lainamäärä kasvaa noin 34 milj. eurolla. Kaupungin lainamäärän kasvu pysäytetään taloussuunnitelman 2018 ‒ 2021 aikana rajoittamalla toimintamenojen ja investointien kasvua sekä verorahoituksen 2 - 4 prosentin vuosittaisella kasvulla.

Talousarvion yhteydessä päätettiin ensi vuoden sitovista tavoitteista. Vantaalaisten palveluissa tavoitteena on, että ikääntyneet pystyvät asumaan turvallisesti kotonaan, lapsiperheiden hyvinvointi paranee, lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia lisätään sekä esiopetuksessa olevat lapset saavat leikillisiä kokemuksia tutustuessaan koodaamiseen ja robotiikkaan.

Valtuusto hyväksyi asemakaavamuutokset:

  • Ojangon erityisalueista. Osa Ojangon lähivirkistysalueesta muutetaan noin 200 bussille mitoitetuksi Itä-Vantaan linja-autovarikoksi.
  • Hämeenkylän Lammasrinteessä, jossa Pähkinärinteentien ja Lammaslammentien kulmauksessa olevalle pysäköintitontille kaavoitetaan asuintalo.
  • Myyrmäen Kilterinkujalla, jossa purettavan toimitilarakennuksen tilalle tulee 4 – 12-kerroksista asuinrakentamista.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Julkaistu: 13.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter