Vantaa tarjoaa kaikille kokoaikaisen varhaiskasvatuspalvelun

Vantaan kaupunginvaltuusto päätti 13.11. talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että jokaisella vantaalaisella lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatuspalveluun 1.8.2018 alkaen. Talousarviossa palvelun muutokseen varattiin 1 080 000 euron lisämääräraha.

Vantaa rajasi subjektiivista päivähoito-oikeutta, kun varhaiskasvatuslakia muutettiin 1.8.2016 lukien. Muutoksen jälkeen laki takasi kaikille vähintään 20 tuntia viikossa varhaiskasvatuspalvelua. Rajaaminen on koskenut perheitä, joissa molemmat vanhemmat tai toinen vanhemmista on kotona. Kaupunki teetti syksyllä 2017 selvityksen palvelun rajaamisen vaikutuksista. Selvityksen tuloksista julkaistiin tiedote.

Kaupunki kysyy osa-aikaista palvelua käyttäneiltä asiakkailta, kuinka moni suunnittelee lisäävänsä varhaiskasvatuspalvelujen käyttöä elokuusta 2018 alkaen. Kysely toteutetaan marraskuussa. Tulosten perusteella kaupunki arvioi tilojen ja henkilöstön lisätarvetta. Myös päiväkotien ryhmiä suunnitellaan todennäköisesti uudelleen. Osa-aikaista varhaiskasvatuspalvelua käyttäneen lapsen päiväkoti ja varhaiskasvatusryhmä voivat muutoksen myötä vaihtua.

Vaikka mahdollisuus varhaiskasvatuspalvelujen käyttöön laajenee, osapäiväistä ja osaviikkoista palvelua järjestetään edelleen kysynnän mukaisesti. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen tarkemmista järjestämisperiaatteista päättää opetuslautakunta keväällä 2018.

Päätöksen myötä Vantaan varhaiskasvatuspalveluissa varmistetaan vanhempien joustava mahdollisuus valita lapsille kulloiseenkin elämäntilanteeseensa sopiva palvelu monipuolisista varhaiskasvatuspalveluista. Tällä hetkellä osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa on noin 1600 lasta 56:ssa osa-aikaisten lasten ryhmässä. Yhteensä Vantaan varhaiskasvatuspalveluissa on 11 500 lasta.

Julkaistu: 13.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter