Kaupunkisuunnittelulautakunnassa Kivistön yhteisöllisen korttelin toteuttajan valinta

Kaupunkisuunnittelulautakunta saa kokouksessaan 20.11. hyväksyttäväksi Kivistön yhteisöllisen korttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajan valinnan (asia 21).

Kilpailu järjestettiin 29.5.-29.9.2017. Kilpailuehdotuksia saatiin kilpailun määräaikaan mennessä yhteensä yhdeksän kappaletta. Kilpailussa haettiin erityisesti korttelin asukkaiden yhteisöllisyyttä mahdollistavia ideoita ja ratkaisuja. Kilpailuehdotusten arviointi keskittyi neljään osatekijään: yhteisöllisyyden ideaan ja ratkaisuihin, suunnitelman toiminnallisuuteen, asumismuotojen monipuolisuuteen ja asuntojen huoneistotyyppijakaumaan sekä Kivistön kaupunkikuvallisten tavoitteiden ja taiteen konseptin toteuttamisedellytyksiin.

Arviointiryhmä valitsi parhaaksi ehdotukseksi kilpailuehdotuksen nimimerkillä ”Korttelikylä”, jonka rakennuttajina toimivat YIT Rakennus Oy ja Asuntosäätiö. Arviointiryhmän arvioinnin mukaan kilpailuehdotus Korttelikylässä yhteisöllisyyden konsepti on toteutuskelpoinen ja pitkälle mietitty. Yhteisöllisyyttä tuetaan asukkaiden osallistavalla suunnittelulla ja yhteisellä taideprojektilla. Korttelikylän asuntovaihtoehdot ovat monipuolisia, ja huoneistomuoto- ja hallintajakauma täyttävät kilpailuohjelman vaatimukset. Yhteisöllinen toiminta keskittyy luontevasti hyvin suunnitellulle toiminnalliselle korttelipihalle ja asukastiloihin.

Käsittelyssä seuraavat asemakaava-asiat:
• Vapaalan pientaloalueen suunnitteluperiaatteet (asia 8)
• Linnaisten omakotialueen laajennuksen asemakaava ja asemakaavamuutos (asia 9)
• Asemakaavamuutos Koivuhaka / Niittytie 25 (asia 10)
• Asemakaava ja asemakaavan muutos Ylästö / Ylästö 7 (asia 11)
• Asemakaava ja asemakaavan muutos Ylästö / Ylästö 8 (asia 12)
• Hakunilan keskustan kaavarunko (asia 13)
• Asemakaavan muutos Kuninkaala ja Hakunila / Lahdenväylän vaihtopysäkit (asia 14)

Esityslistalla on myös lausunnot koskien Rudus Oy:n Länsisalmen murskauslaitoksen toiminnan aloittamista (asia 15), Lemminkäinen Infra Oy:n Kiilan kiertotalouskeskuksen ympäristövaikutusten arviointia (asia 16) sekä Tikkurilankosken padon purkua (asia 17).

Tontteja esitetään myytäväksi Kaivokselasta Avain Asumisoikeus Oy:lle (asia 22), Leinelästä Lemminkäinen Talo Oy:lle (asia 23) ja Asolasta Jukkatalo Oy:lle (asia 24). Maata esitetään myös ostettavaksi: Leppäkorvesta noin 6 hehtaarin määräalan verran (asia 25) ja Sotungista 36,5 hehtaarin verran (asia 26). Sotungista ostetaan Bosbacka –niminen tila, joka sijaitsee kahden yleiskaavassa luonnonsuojelualueeksi osoitetun kiinteistön välissä. Tilan itäpuolella on Vantaan kaupungin omistama Palokallio -niminen luonnonsuojelualue ja länsipuolella Sipoonkorven kansallispuisto. Tilan ostamisella saadaan kaupungin omistukseen yhtenäinen alue, joka rajautuu Sipoonkorven kansallispuistoon. Tilan alue on luonnontilaista metsämaata.

Lisäksi mm. luovutetaan yksityisen päiväkodin toteuttamista varten tontti Leinelästä (asia 27).

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 15.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter