Ely hyväksyi Vantaan 124 ha:n luontolahjan - tiedonanto ympäristölautakunnassa

Pyymosanmetsä Petikossa
Pyymosanmetsä Petikossa

Vantaan kaupungin ehdotus suojella 124 hehtaaria metsää on saanut hyväksyvän päätöksen Uudenmaan ELY-keskuksesta. Asia on esillä myös seuraavassa ympäristölautakunnan kokouksessa 22.11.

Metsät rauhoitetaan osana Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kampanjaa ”Luontolahjani Suomelle”. Vantaan lahjoitus on mittakaavassaan merkittävä, sillä marraskuun 2017 alkuun mennessä Luontolahjani -kampanjassa on suojeltu yhteensä 1186 hehtaaria metsää. Vantaan suojeltavat kohteet ovat luontoarvoiltaan monipuolisia ja tyypiltään erilaisia metsäalueita. Lahjoituksella suojellaan muun muassa mehiläishaukan, pyyn, liito-oravan sekä lukuisten elinympäristöstään tarkkojen kasvilajien elinalueita. Samalla turvataan lajien säilymisen kannalta tärkeitä metsäalueiden välisiä yhteyksiä ja kuntalaisten mahdollisuuksia nauttia luonnon tutkitusti elvyttävistä ja hyvinvointia lisäävistä vaikutuksista.

Suojeltavat alueet ovat:

  • Pyymosanmetsä Petikossa, 47,6 ha
  • Silvolanmetsä Ylästössä, 29 ha
  • Furumossen-Tuomela Linnaisissa, 32,3 ha
  • Tussinkoski Vallinojalla, 15,4 ha

Alueet pysyvät kaupungin omistuksessa ja ovat edelleen käytettävissä sellaiseen ulkoilu- ja muuhun virkistystoimintaan, joka ei ole ristiriidassa luonnonarvojen säilyttämisen kanssa.

Vantaalla vietetään parhaillaan myös lähimetsien teemavuotta, jonka tavoitteina on nostaa lähimetsien arvoa ja merkitystä, tehdä niitä tunnetuksi sekä arvioida niiden hoidon tarvetta. Lisäksi halutaan turvata luonnon monimuotoisuus myös lähimetsissä.

Lisätietoja:

Ympäristölautakunnan kokouksen esityslistalla lisäksi mm.:

  • Lausunto luonnontilaisen Kaskelan lähteen vaarantamiskiellosta poikkeamiseen (asia 7)
  • Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle / Tikkurilankosken padon osittainen purku (asia 9)
  • Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksesta /Rudus Oy, Länsisalmen tuotantolaitos (asia 10)
  • Lausunto Lemminkäinen Infra Oy:n Kiilan kiertotalouskeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (asia 11)
  • Kehäradan ympäristötarkkailuohjelma vuosille 2018-2021 (asia 12)
  • Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019, päivitys vuodelle 2018 (asia 13).

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 17.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter