Teknisessä lautakunnassa Tikkurilan toimitalon hankesuunnitelma

Kielotie 13 rakennettavan uuden toimitalon tarveselvitys ja hankesuunnitelma tulee teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi 21.11. kokouksessa.

Kaupungin asiantuntijat ja tukipalvelujen henkilöstö työskentelevät tällä hetkellä enimmäkseen perinteisissä huonetoimistotiloissa. Uudesta toimitalosta tulee ns. monitilatoimisto, jossa on monipuolisesti tiloja eri käyttötarkoituksiin. Hankesuunnitelmassa kuvataan toimitalon tilatyypit, niiden pääasiallinen käyttötarkoitus ja mitoitus. Suunnitelma toimii tarkemman suunnittelun pohjana.

Vantaan kaupungilla tavoitellaan rohkeaa kokeilukulttuuria ja työntekijöiden aktiivista yhteistyötä palveluiden kehittämiseksi. Tällainen työkulttuuri edellyttää moderneja tiloja, jotka mahdollistavat entistä paremmin henkilöstön osaamisen hyödyntämisen ja kehittämisen sekä vuoropuhelun. Niinpä kaupungin toimitiloja keskitetään useista eri osoitteista pääosin yhteen toimipisteeseen.

Uusi toimitalo valmistuu vuonna 2021. Talon toteuttajaa etsitään kilpailulla, joka järjestetään tulevan talven – kevään 2018 aikana. Kaupunki varaa rakennuksesta noin 10 000 m2 neliötä toimistotilaa omaan käyttöön. Tiloissa tulee työskentelemään noin 800 kaupungin työntekijää eri toimialoilta. Rakentamisvaiheen ajaksi Kielotie 13:sta purettavasta Kauppalantalosta siirtyy vuoden 2019 alusta lähtien väistötiloihin noin 300 työntekijää sekä katutason palvelutoiminnot. Ensisijaisesti väistötilat vuokrataan Tikkurilan alueelta.

Toimitalossa on mahdollisuus työskennellä hiljaisilla alueilla, jotka sopivat keskittymistä vaativaan työskentelyyn. Yhteistyötä, projekteja ja erilaisia kohtaamisia varten on monenlaisia ryhmätyö- ja neuvottelutiloja. Yksityisyyttä vaativille, luottamuksellisille asioille löytyy vetäytymistiloja ja kahvitauon voi viettää halutessaan vaikka parvekkeella. Tilaa on myös tapahtumille ja vieraille. Talon katutasoon tulee yleisiä liike- ja palvelutiloja.

Käsittelyssä Jokiniemen yhtenäiskoulun ja päiväkodin tarveselvitys

Jokiniemen koulu on oleellinen osa Tikkurilan suuralueen peruskouluverkkoa. Vuonna 2017 laaditun Vantaan väestöennusteen 2017– 2027 mukaan suuralueen perusopetusikäisten sekä varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa ennusteajanjakson ajan. Tämän lisäksi koulussa järjestettävä vammaisopetus on merkittävä osa kaupunkitasoisesti palvelutarjontaa. Koulua ja nykyistä koulun yhteydessä toimivaa Tiedonjyvän päiväkotia laajennetaan tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi. Hankkeen arvioitu kustannusennuste on noin 26 miljoonaa euroa.

Lisäksi esityslistalla mm.:

• Lausunto Koivukylänväylän kevyen liikenteen väylän rakentamisesta välille Vanha Myllypolku- Lahdentie (asia 11)
• Vantaan vesihuollon toiminta-alueen 2017 hyväksyminen ja päivitysprosessin keventäminen (asia 12)
• Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017-2026 hyväksyminen (asia 13)

Lisäksi käsitellään määrärahamuutosesityksiä mm. 2017 käyttötalouden menoja koskien.

Esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 17.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter