Lausunto soten valinnanvapaudesta kaupunginhallituksessa

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 27. marraskuuta kaupungin lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Lausuntoluonnoksen mukaan Vantaa ei sinällään vastusta valinnanvapauden laajentamista, mutta ehdotettu malli sisältää ristiriitaisuuksia ja epäkohtia. Uudistuksen suuri vaara on, että se polarisoi palvelut hyvin ja huonosti pärjäävien palveluihin eikä tasaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja.

Erityisen haastavaa valinnanvapauden hyödyntäminen on paljon palveluja käyttäville, jotka tarvitsevat tukea ja apua. Yhdenvertaisuus edellyttäisi tulevaisuudessa maakunnan vahvaa ohjausta, johon ei esitetyssä mallissa välttämättä ole edellytyksiä. Riskinä on, että tosiasiallisia vaihtoehtoja palvelujen valintaan syntyy vain isoihin kasvukeskuksiin, joissa väestöpohja on riittävän suuri ja palveluntarjoajia houkutteleva.

Kokonaisuutena arvioiden kolmen miljardin euron kustannusten kasvun hillinnän tavoite ei vaikuta realistiselta.

Muita kokouksen esityslistalla olevia asioita

  • Vantaan kaupungin valtuustokauden strategia 2018 – 2021
  • Tikkurilan keskustan monitilatoimistorakennuksen tarveselvitys/hankesuunnitelman hyväksyminen
  • Jokiniemen yhtenäiskoulun ja päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen
  • Vapaalan pientaloalueen suunnitteluperiaatteet
  • Hakunilan keskustan kaavarunko

Kokouksen esityslistaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 24.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter