Opetuslautakunta käsittelee päiväkotitilojen hankintaa

Opetuslautakunta käsittelee kokouksessaan 4.12. päiväkotitilojen hankintaa Vantaalla. Tilojen lisätarve johtuu tulevasta varhaiskasvatusoikeuden muutoksesta.

Odotettavissa on, että 20 tunnin varhaiskasvatuspalvelua käyttäneet perheet siirtyvät käyttämään varhaiskasvatuspalvelua nykyistä laajemmin 1.8.2018 alkaen. Tilakeskus ja sivistystoimi ovat yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa kartoittaneet uusien päivähoitotilojen sijoittamisvaihtoehtoja. Tiloja esitetään alustavaksi toteutettavaksi kuudelle eri tontille. Vantaan varhaiskasvatus selvittää asiakaskyselyn avulla tilojen ja henkilöstön lisätarpeen määrää tarkemmin. Mikäli opetuslautakunta hyväksyy hankinnan, siirtyy se teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi.

Lisäksi opetuslautakunta saa päätettäväksi perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustamisen. Lautakunnalle esitetään, että kaupunki jakaa ylimääräisenä avustuksena iltapäivätoiminnan kehittämiseen 75 €/lapsi. Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustus esitetään jaettavaksi sopimuksen tehneille iltapäivätoiminnan palveluntuottajille.

Lautakunta käsittelee esitystä suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikoiksi lukuvuonna 2018–2019. Kaupunki varautuu myös 4-8 englannin kielirikasteisen esiopetusryhmän perustamiseen sekä tarpeen mukaan alueellisten esiopetusryhmien perustamiseen.

Lautakunta saa hyväksyttäväksi myös luokanopettajien virkojen perustamisen, perusopetuksen lehtorien virkojen aineyhdistelmien muuttamisen ja aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman. Vantaalla aikuisten perusopetusta järjestetään Vantaan aikuisopistossa sekä Vantaan ammattiopisto Variassa Menolippu-ryhmässä ja nuorten työpajoilla.

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi valintakriteerit lukiokoulutuksen erityisen koulutustehtävän mukaisiin opintoihin Vaskivuoren musiikki- ja tanssipainotteiseen lukioon, luonnontiedepainotteiseen Martinlaakson lukioon ja englanninkieliseen IB-opetukseen Tikkurilan lukioon.

Opetuslautakunta käsittelee Vantaan ammattiopisto Variassa järjestettäviä pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeita. Varia järjestää pääsy- tai soveltuvuuskokeet yhteishauissa lentokoneasennuksen perustutkintoon ja media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon. Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi, että kielikoetta ei järjestetä yhteishaun yhteydessä. Jatkuvassa haussa kielitaidon arviointi tehtäisiin osana opiskeluvalmiuksien arviointia ja lisäksi arvioitaisiin hakijan edellytykset ja opiskeluvalmiudet.

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi Pakkalan paviljonkikoulun tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Aviapoliksen suuralueen perusopetusikäisten määrä on ylittänyt ennusteteet. Perusopetusikäisten määrä 2017-2027 myös vähenee ennustettua myöhemmin. Paviljonkikoululle on tarvetta sekä Veromäen että Vantaan kansainvälisen koulun osalta.

Lisäksi lautakunta käsittelee lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin perusparannuksen tarveselvityksen.

Lautakunnan esityslista liitteineen löytyy kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi-sivulta.

Julkaistu: 30.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter