Opetuslautakunta päätti hankkia lisää päiväkotitiloja Vantaalle

Opetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 4.12. päiväkotitilojen hankinnan Vantaalle. Tilojen lisätarve johtuu tulevasta varhaiskasvatusoikeuden muutoksesta.

Odotettavissa on, että 20 tunnin varhaiskasvatuspalvelua käyttäneet perheet siirtyvät käyttämään varhaiskasvatuspalvelua nykyistä laajemmin 1.8.2018 alkaen. Tilakeskus ja sivistystoimi ovat yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa kartoittaneet uusien päivähoitotilojen sijoittamisvaihtoehtoja.

Syksyllä 2017 osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa on ollut noin 1 600 vantaalaista lasta. Osa lapsista, jotka siirtyvät takaisin kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, sijoittuvat olemassa oleviin
varhaiskasvatuksen tiloihin. Varhaiskasvatuksen alustavan arvion mukaan muutoksesta johtuva tilojen lisätarve koskee reilua 408 lasta. Hoitopaikkatarve kohdistuu Myyrmäen, Tikkurilan, Hakunilan ja Aviapoliksen alueille.

Vantaan varhaiskasvatus selvittää asiakaskyselyn avulla tilojen ja henkilöstön lisätarpeen määrää tarkemmin. Opetuslautakunnan käsittelyn jälkeen asia siirtyy se teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi.

Lisäksi opetuslautakunta päätti, että kaupunki jakaa ylimääräisenä avustuksena iltapäivätoiminnan kehittämiseen 75 €/lapsi. Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustus jaetaan sopimuksen tehneille iltapäivätoiminnan palveluntuottajille. Voimassa olevia sopimuksia on 22 eri palveluntuottajan kanssa. Avustuksen voi käyttää vuoden 2018 aikana.

Lautakunta hyväksyi esityksen suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikoiksi lukuvuonna 2018–2019. Kaupunki varautuu myös 4-8 englannin kielirikasteisen esiopetusryhmän perustamiseen sekä tarpeen mukaan alueellisten esiopetusryhmien perustamiseen.

Lautakunta hyväksyi myös luokanopettajien uusien virkojen perustamisen, perusopetuksen lehtorien virkojen aineyhdistelmien muuttamisen ja aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman. Vantaalla aikuisten perusopetusta järjestetään Vantaan aikuisopistossa sekä Vantaan ammattiopisto Variassa Menolippu -ryhmässä ja nuorten työpajoilla.

Lautakunta hyväksyi esitetyn mukaisesti valintakriteerit lukiokoulutuksen erityisen koulutustehtävän mukaisiin opintoihin Vaskivuoren musiikki- ja tanssipainotteiseen lukioon, luonnontiedepainotteiseen Martinlaakson lukioon ja englanninkielisen IB-opetukseen Tikkurilan lukioon.

Opetuslautakunta päätti kieli-, pääsy- ja soveltuvuuskokeiden järjestämisestä Vantaan ammattiopisto Variassa. Varia järjestää pääsy- tai soveltuvuuskokeet yhteishauissa lentokoneasennuksen perustutkintoon ja media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon. Lisäksi päätettiin, että kielikoetta ei järjestetä yhteishaun yhteydessä vaan arviointi tehdään opintojen alkaessa osana opiskeluvalmiuksien arviointia. Jatkuvassa haussa kielitaidon arviointi tehdään osana opiskeluvalmiuksien arviointia ja lisäksi arvioidaan hakijan edellytykset ja opiskeluvalmiudet tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen.

Lautakunta hyväksyi Pakkalan paviljonkikoulun tarveselvityksen ja hankesuunnitelman. Aviapoliksen suuralueen perusopetusikäisten määrä on ylittänyt ennusteteet. Perusopetusikäisten määrä 2017-2027 myös vähenee ennustettua myöhemmin. Paviljonkikoululle on tarvetta sekä Veromäen että Vantaan kansainvälisen koulun osalta.

Lisäksi lautakunta hyväksyi lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin perusparannuksen tarveselvityksen. Asia siirtyy käsiteltäväksi maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle.

Lautakunnan esityslista, pöytäkirja ja liitteet löytyvät kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi-sivulta.

Julkaistu: 4.12.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter