Vuoden 2018 käyttösuunnitelma esillä sosiaali- ja terveyslautakunnassa

Lautakunta päättää kokouksessaan 12.12.2017 sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käyttösuunnitelmasta, joka sisältää tarkennetun määrärahajaon tehtäväalueille, tulosalueille ja -yksiköille. Hyväksytyt käyttösuunnitelmat vuodelle 2017 viedään tiedoksi kaupunginhallitukselle 22.1.2018 kokoukseen. Käyttösuunnitelmassa toimiala ottaa huomioon kaupunginvaltuuston päättämät strategiset päämäärät ja sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala jatkaa toiminnan ja palvelujen kehittämistä tuottavuutta edelleen parantaen, palveluprosessien laatua varmistaen sekä kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta tukien.
Toimialan menomääräraha vuodelle 2018 on 621,4 milj. euroa, mikä on 1,0 prosenttia pienempi kuin vuoden 2017 käyttösuunnitelma ja 1,0 prosenttia suurempi kuin toteutumisennuste. Oman toiminnan menomääräraha on 393,1 milj. euroa, josta toimeentulotuen avustusten osuus on 9,0 milj. euroa. Ilman toimeentulotuen avustuksia oman toiminnan menomääräraha on 1,2 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 käyttösuunnitelma ja 2,2 prosenttia suurempi kuin syyskuun toteutumisennuste. Toimialan tulomääräraha vuodelle 2018 on 42,4 milj. euroa.

Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 228,3 milj. euroa ja tulomääräraha 1,2 milj. euroa. HUS-palvelusopimukseen talousarviossa on varauduttu 20.9.2017 HUS:n ja Vantaan välisen kuntaneuvottelun mukaisesti 219,6 milj. euroon, mikä on 1,4 prosenttia pienempi kuin HUS-johdon vuoden 2017 toteumaennuste.

Lautakunnalle esitetään, että se hyväksyy esityksen vuoden 2018 käyttösuunnitelmasta.

Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvitys

Tikkurilan alueella sosiaali- ja terveysasemapalveluiden tarve kasvaa jatkuvasti väestömäärän kasvun myötä, eivätkä nykyiset tilat ole laajennettavissa. Maankäytön ja ympäristön toimiala on nyt tehnyt tarveselvityksen Tikkurilan hyvinvointikeskuksesta, jonne on tarkoitus koota alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Tällä hetkellä palveluja tuotetaan useissa toimipisteissä. Nykyisellä sosiaali- ja terveysasemalla toteutetaan ainoastaan toimintaa ylläpitäviä korjaustöitä.

Hyvinvointikeskuksessa on tarkoitus ottaa käyttöön uusi toimintamalli ja sitä tukevat uudet muuntojoustavat tilaratkaisut. Keskukseen sijoittuvan henkilöstön arvioitu kokonaismäärä on 960 henkilöä, joista sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan työntekijöitä 787.

Rakennuksen huoneistopinta-ala on 28 500 htm2, bruttopinta-ala on 31 500 brm2 ja rakennuskustannusennuste on 120 000 000 € (alv 0 %). Valmistumisen tavoiteaika on vuosi 2021.
Lautakunnalle esitetään, että se hyväksyy Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvitys 24.11.2017 liitteineen ja esittää sen hyväksymistä tekniselle lautakunnalle.


Koko asialista liiteaineistoineen löytyy tästä linkistä

Julkaistu: 5.12.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter