Valtuustokauden strategia keskittyy asukkaiden hyvinvointiin ja kaupungin kilpailukykyyn

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vantaan neljän vuoden strategian, jossa on esillä asukkaiden hyvinvoinnista huolehtiminen sekä kaupungin elinvoiman eli kilpailukyvyn vahvistaminen.

Hyvinvointia edistäviä tavoitteita asetettiin palveluille ja kaupunkirakenteen kehittämiselle. Kilpailukykyä vahvistetaan työllistämistoimin ja yritysten palveluilla. Strategia korostaa vastuullisuutta niin talouden hoidossa kuin lähiluonnon vaalimisessa. Kaupunki on vastuullinen työnantaja, joka kannustaa uudistumaan.

Strategiassa on esillä vantaalaisten osallisuus, joka näkyi myös strategian valmistelussa. Tuhannet vantaalaiset kansalaisraadista nettiaktivisteihin osallistuivat tavoitteiden laadintaan.

Valinnanvapaus ei hillitse kustannusten kasvua

Vantaa antoi lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valinnanvapauslaista. Vantaan arvion mukaan tavoite kustannusten kasvun hillinnästä ei vaikuta realistiselta. On vaarana, että uudistus ei tasaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja. Vantaa näkee riskinä sen, että tosiasiallisia vaihtoehtoja palvelujen valintaan syntyy vain isoihin kasvukeskuksiin, joissa väestöpohja on riittävän suuri ja palveluntarjoajia houkutteleva.

Hakunilan keskustaan kaavarunko

Valtuusto hyväksyi Hakunilan keskustan kaavarungon, joka on tehty siten, että se turvaa monipuolisen asuntotuotannon, palveluiden saatavuuden, hyvät joukkoliikenneyhteydet, pyöräily- ja kävelyreitit, laadukkaat julkiset ulkotilat sekä hyvät yhteydet laajemmille viheralueille. Toimintojen sijoittumisen tarkkuus on korttelitasoinen ja mitoitus suuntaa antava. Hakunilan keskusta-alue tulee uusiutumaan vaiheittain.

Ylästöön asuntokaavoja

Ylästön pientaloalue laajenee Tolkinkylän ympäristöön, minne kaavoitetaan enintään kaksikerroksista pientalorakentamista, pienkerrostaloja, rivitaloja sekä omakotitaloja. Nyåkerin vanha päärakennus 1900-luvun alusta suojellaan.

Ylästö alueen toisessa kaavamuutoksessa suojellaan maisemallisesti merkittävää ympäristöä ja rakennuksia, mutta samalla mahdollistetaan pientaloasuntoja noin 230 uudelle asukkaalle. Kaupunginvaltuusto toivoo, että katusuunnitelman yhteydessä tarkastetaan Lohestajantien linjausta.

Helsingin pitäjään majoitusta ja kahvila

Helsingin pitäjän kirkonkylään tulee neljä rakennuspaikkaa, jotka osoitetaan majoitus- ja kahvilatoimintaan. Muutos mahdollistaa bed & breakfast -tyyppisen toiminnan.

Meiju Suvas sai Vantaan kulttuuripalkinnon

Tänä vuonna 35-vuotis taiteilijajuhlaansa viettävä laulaja Meiju Suvas palkittiin 10 000 euron suuruisella Vantaan kulttuuripalkinnolla. Asiasta on toimitettu erillinen tiedote.

Julkaistu: 12.12.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter