Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi Tikkurilan uimahallin korjaustöiden hankesuunnitelman

Vapaa-ajan lautakunta käsitteli kokouksessaan 16.1. esityksen Tikkurilan uimahallin korjaustöistä.

Korjaustyöt on suunniteltu tehtäväksi kesä-joulukuussa 2018 ja ne koskevat puku-, pesu-, sauna- ja wc- tiloja. Nämä ovat vuoden 2008 peruskorjauksen ulkopuolelle jääneitä tiloja. Tarvittavina väistötiloina toimivat Vantaan kaupungin muut sisä- ja ulkouintipaikat. Hankkeen tavoitehinta on 3 400 000 euroa. Lautakunta hyväksyi hankesuunnitelman.

Vapaa-ajan lautakunta käsitteli kokouksessa lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelman vuodelle 2018. Käyttötalousosassa kaupunginjohtajan vuoden 2018 talousarvioesitykseen on sisällytetty eräitä muutoksia lautakunnan hyväksymään talousarvioon nähden. Muutokset liittyvät Varian lisärahoitukseen, vammaisoppilaiden perusopetuksen jälkeiseen toimintaan, yhteisiin palveluihin ja varhaiskasvatuksen menomäärärahoihin. Sivistystoimen sisäisiin vuokriin tuli kaupunginjohtajan talousarvioesityksen jälkeen lisäyksenä 3,5 M€. Kaikkiaan sisäiset vuokrat nousivat v. 2017 käyttösuunnitelmasta 28,2 M€.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa menomäärärahaa on sivistystoimelle yhteensä 475 753 017 euroa. Menomääräraha on 7,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa. Tulomääräraha on 35 425 173 euroa. Tulomääräraha on 4,6 prosenttia pienempi kuin vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa. Investointiosassa uudisrakennuksiin on varattu vuodelle 2018 yhteensä 35 180 000 euroa, josta sivistystoimen hankkeiden osuus on 33 140 000 euroa. Peruskorjauksiin on varattu yhteensä 30 960 000 euroa, josta sivistystoimen kohteiden osuus on 20 185 000 euroa.

Lautakunnan kokouksessa käsiteltiin Kivistön kaupunkikeskukseen suunnitteilla olevaa kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri- ja asukastilaa sekä avointa päiväkotia Kivistön kauppakeskuksen yhteyteen. Tilantarvetta on tarkistettu vuodesta 2015 ja uusi pinta-ala on 500 neliön sijasta 1500 neliötä. Myös käyttäjäkunta on laajentunut. Suunnitelma korvaa aiemmin vuodelle 2027 esitetyn hankkeen kaupungin omana toteutuksena. Lautakunta hyväksyi hankkeen tarveselvitys-hankesuunnitelman.

Lisäksi lautakunta hyväksyi kulttuuri- ja liikuntatoiminnan kohdeavustusten tilityksiä ja liikunnan avustuksia ja kohdeavustuksia vuodelle 2018. Lautakunta hyväksyi myös esityksen Vantaan markkinointituen myöntämisestä liikuntaan vuodelle 2018. Lautakunta hyväksyi kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan tarkoitettujen avustusten myöntämisperiaatteet vuodelle 2018. Lisäksi lautakunta myönsi esityksen mukaisesti kohdeavustuksia nuorten toimintaan kevätkaudelle 2018.

Lautakunta hyväksyi Vantaan liikuntapaikkasuunnitelman vuosille 2018–2022 ja nimesi osallistujat liikuntatoimen neuvottelupäiville 13.-14.2.2018.

Vapaa-ajan lautakunnan kokouksen pöytäkirja löytyy tästä linkistä.

Julkaistu: 16.1.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter