Yleiskaavan tavoitteet kaupunginhallituksen käsittelyyn

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 22.1. yleiskaavan 2020 tavoitteita. Yleiskaavatyö käynnistyi viime vuonna, ja työ etenee tavoitteiden hyväksymisen jälkeen luonnosteluvaiheeseen.

Kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi esitetään joukkoa tavoitteita, jotka jakautuvat kolmeen pääteemaan: paikallinen elinympäristö ja näkyvä kaupunki, seudullinen joukkoliikennekaupunki sekä kansainvälinen lentokenttäkaupunki. Kaikkien tavoitteiden kehyksenä on kestävä kehitys.

Yleiskaavan tavoitteiksi on mainittu muun muassa aluekeskustojen kehittäminen tasapainoisesti, jokapäiväisten palveluiden sujuva saavutettavuus, luonnon tuominen osaksi kaupunkiympäristöä, työpaikkarakentamisen turvaaminen, kansainvälisen vetovoiman kasvattaminen sekä joukkoliikenneyhteyksien ja pyöräilymahdollisuuksien kehittäminen entisestään.

Yleiskaava on pitkän tähtäimen suunnitelma, joka ohjaa koko kaupungin kehitystä.

Muita listalla olevia asioita

  • Sopimus kehittämisyhteistyöstä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa
  • Avustustoiminnan järjestäminen
  • Katupölytutkimukseen saatu testamenttilahjoitus

Kokouksen esityslista on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 18.1.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter