Yleiskaavan tavoitteissa paikallisuus ja kansainvälisyys

Kaupunginhallitus hyväksyi Vantaan yleiskaavan tavoitteiksi:

  • Paikallinen elinympäristö ja näkyvä kaupunki hyvän elämän mahdollistajina
  • Seudullinen joukkoliikennekaupunki kytkeytyneisyyden takeena
  • Kansainvälinen lentokenttäkaupunki seudun kasvun moottorina.

Yleiskaavan tavoitevuosi on 2050. Keskeisiä ilmiöitä, jotka vaikuttavat suunniteluun, ovat kaupungin vahva kasvu, ilmastonmuutos sekä segregaation uhka. Kaupungin kestävä kasvu ei ole tavoite, vaan se on määritelty suunnittelun reunaehdoksi. Yleiskaavassa varaudutaan voimakkaaseen kasvuun, mutta tarkkaa kasvun määrää ei ole asetettu. Pohjatyössä on tutkittu erilaisia kasvuskenaarioita, joista suurin on yli 350 000 asukkaan Vantaa vuonna 2050.

Yleiskaavassa tarkastellaan muun muassa monipuolisia kaupunkikeskustoja, joukkoliikenteen runkoalueita, pyöräily-yhteyksiä, viherrakennetta ja jokivarsia. Aiheet on nostettu suuntaa antavasti kartalle, mutta niiden tarkkaa maantieteellistä sijaintia ei vielä ole määritelty. Joukkoliikenteessä keskeisin on ns. Itäratikan eli raitiotielinjan välillä Vaarala – Aviapolis selvittäminen.

Tänä vuonna valmistuu yleiskaavan luonnos, joka viimeistellään vuorovaikutuksen ja vaikutusten arviointien kautta ehdotukseksi vuosina 2019 - 2020.

Yhteistyösopimukset korkeakoulujen kanssa

Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen kaupunkitutkimuksen yhteistyöstä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa. Vantaa rahoittaa seitsemän vuoden ajan postdoc-tutkijoiden palkkausta. Vuonna 2018 rahoitus on 80 000 euroa ja vuodesta 2019 alkaen 120 000 euroa vuodessa.

Sopimus varmistaa korkealaatuisen kaupunkitutkimuksen sekä Vantaalle tärkeän tiedon tuotannon. Kaupungin työntekijöillä on mahdollisuus osallistua Kaupunkitutkimusinstituutin koordinoimaan opetukseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös yhteistyön puitesopimuksen Laurea ammattikorkeakoulun kanssa vuosille 2018 – 2021. Sopimuksen tavoitteena on tukea kaupungin strategista kehittämistä ja mahdollistaa yhteiset, ulkoisesti rahoitettavat kehittämishankkeet sekä tukea suunnitelmallisesti Vantaan eri toimialojen kehittämistyötä.

Julkaistu: 22.1.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter