Osallistuva Vantaa tukee vantaalaisten aktiivisuutta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Osallistuva Vantaa toimintamallin, joka näkyy asukkaille monipuolisina suoran ja edustuksellisen osallistumisen mahdollisuuksina, kehittyvinä sähköisen ja mobiilin osallistumisen työkaluina sekä yhä parempana viestintänä, neuvontana ja sujuvana asiointina.

Kaupunki tukee asukkaiden omaa aktiivisuutta. Kansalaistoiminnan ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi työskentelevät osallisuuskoordinaattorit ja yhteisötyöntekijät toimivat samalla aluejaolla kuin alueelliset kehittämistoimikunnat. Osallistuva Vantaa mallin kehittämiseen kuuluvat kokeilut ja niistä oppiminen.

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan ja valtuuston on pidettävä huolta osallistumisen mahdollisuuksista. Osallistava Vantaa toimintamalli kokoaa vantaalaisen tavan toteuttaa tätä kuntalain edellytystä.

Mallin yhtenä lähtökohtana on kuntademokratian ja osallisuuden murros. Edustuksellinen demokratia ei enää sellaisenaan houkuttele kuntalaisia entiseen tapaan osallistumaan, mikä näkyy madaltuneina äänestysprosentteina. Edustuksellinen demokratia kaipaa tuekseen suoraa ja tapauskohtaista osallistumista ja vaikuttamista. Asukkaat halutaan yhä vahvemmin mukaan kaupungin kehittämiseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi:

Linnaisten omakotialueen laajennuksen asemakaavan, joka mahdollistaa alueen laajentamisen Linnaistenmetsään nykyisen omakotialueen itäpuolelle. Kaava käsittää 70 erillispientalotonttia ja enintään 81 kaksikerroksista erillispientaloa. Osa lähivirkistysalueesta merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeiksi alueiksi.

Ruskeasannan Mistelinsiemenen asemakaavan, jolla lähivirkistysaluetta ja Mistelinsiemen-nimistä jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katualuetta muutetaan asuinpientaloalueeksi.

Vantaa-mitali kaupunkineuvos Kari Nenoselle

Vantaa myönsi 214. Vantaa-mitalin kaupunginjohtaja, kaupunkineuvos Kari Nenoselle. Mitali myönnetään merkittävistä ansioista Vantaan kaupungin hyväksi tehdyssä työssä. Kari Nenosen kohdalla ansiot ovat erityisesti kaupungin talouden ja tuottavuuden parantamisessa sekä Vantaan ja koko pääkaupunkiseudun hyväksi tehdyssä kehitystyössä.

-Olet ollut vahva arvojohtaja ja olet pitänyt huolta, että kaupungin valitsemat arvot toteutuvat käytännön työssä, totesi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman mitalipuheessaan. Erityisesti Kari Nenonen on pitänyt omaa johtamistaan ohjaavana läpinäkyvyyden periaatetta.

Julkaistu: 22.1.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter