Mitä Vantaalla kaavoitetaan 2018? Kaupunkisuunnittelun työohjelma lautakunnassa

Kaupunkisuunnittelulautakunta saa vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 29.1. käsiteltäväkseen kaupunkisuunnittelun työohjelman kuluvalle vuodelle.

Ohjelma sisältää keskeiset maankäytön suunnitelmat aikatauluineen ja mitoitusarvioineen. Ohjelmaan sisältyy myös ennuste 5 – 10 vuoden asemakaavoituksesta, joka tulee tarkentumaan seuraavina vuosina: pitkän aikavälin työohjelman laatiminen on runsaasti yksityistä maanomistusta sisältävässä Vantaan kaupungissa haasteellista.

Kaupunkisuunnittelu keskittyy eri keskustojen vahvistamiseen tukemalla joukkoliikennevyöhykkeitä. Koko kaupungin yleiskaavan päivittäminen on alkanut 2017 ja on tämän vuoden keskeisimpiä maankäytön
suunnittelutehtäviä, jolla linjataan tulevaisuuden täydennysrakentamisen suunnat. Yleiskaavatyön tavoitteet on juuri hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.1.2018. Yleiskaavatyöstä löytyy kattava ja työn edetessä jatkuvasti täydentyvä tietopaketti verkosta www.vantaa.fi/yleiskaava2020

Asemakaavoituksen painopiste on keskustojen kehittämisessä, ja asemakaavoituksesta noin 30 % sijoittuu mahdollisuuksien mukaan kaupungin omistamille maille. Kaupunkisuunnittelun työohjelman keskeisiä tavoitteita tälle vuodelle on muun muassa nostaa asemakaavavaranto vastaamaan 5 vuoden asuntotuotantoa sekä kaavoittaa asumiselle vuosittain 320 000 kerrosalaneliötä, valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen (maankäyttö, asuminen ja liikenne) mukaisesti.

Vuonna 2017 käytiin merkittäviä kaupunkisuunnittelun kehittämisen kilpailuja muun muassa Kivistössä, Aviapoliksessa, Hakunilan Kormunniityllä ja Koivukylän aseman läheisyydessä. Näiden, ja aiempien kilpailujen tulosten perusteella jatkuvat asemakaavatyöt ovat vuoden 2018 työohjelmassa keskeisessä roolissa erityisesti Aviapoliksessa, Koivukylässä ja Tikkurilassa. Vuodelle 2018 on suunnitteilla uusia kilpailuja: Aviapoliksessa julkisen palvelurakennuksen arkkitehtuurikilpailu, Tikkurilan keskustassa kaupungin toimitilan toteutuskilpailu, Myyrmäen keskustassa keskeisten asuin- ja liikekortteleiden kilpailut. Hakunilassa valmistellaan asuntoreformikilpailua ja Kivistössä pitkään kehitelty puurakentamisen edistäminen jatkuu kilpailutuksella.

Kaavoituskohteet esitellään joka kotiin Vantaalla jaettavassa Asukaslehden numerossa 2/2018, joka ilmestyy 10.3.2018. Lehti sisältää kaavoituskatsauksen sekä ajankohtaiset katu- ja puistohankkeet alueittain.

Tutustu kaupunkisuunnittelun työohjelmaan

Lautakunnan käsittelyssä lisäksi mm.:


• Puu-Kivistön aloituskortteleiden suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun järjestäminen (asia 8) Puu-Kivistö on esillä myös 31.1. järjestettävässä seminaarissa, jonne ovat tervetulleita puurakentamisesta kiinnostuneet rakentajat, rakennuttajat ja suunnittelijat. Lisää aiheesta erillisessä tiedotteessa.
• Asemakaavamuutos Hiekkaharju, Kulleropuisto (asia 9)
• Asemakaavamuutos Martinlaakso, Voimalantie 5-6 (asia 10)
• Asemakaavamuutos Vapaala, Vapaalantie 2-4 (asia 11)
• Asemakaavamuutos Hämevaara, Koivuvaaranpuisto (asia 12)
• Maa-alueen vuokraaminen HSY:lle Hiekkaharjun uutta vesitornia varten ja vanhaan vesitorniin kohdistuvan maanvuokrasopimuksen purkaminen (asia 13)
• Tontin myyminen Hakunilasta vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa varten Ålandsbanken Tomtfond Specialplaceringsfondille. Kohteen toteuttaa YIT Rakennus Oy. (asia 14)

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 25.1.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter