Teknisessä lautakunnassa esillä liikennehankkeiden investointitarpeet 2018-2027

Tekninen lautakunta saa 13.2. kokouksessaan käsiteltäväkseen vuosien 2018-2027 liikennehankkeiden investointitarpeiden selvityksen, jota hyödynnetään jatkossa sekä vuotuisia investointimäärärahaesityksiä että suunnittelu- ja rakentamisohjelmia laadittaessa.

Selvityksen mukaan seuraavien kymmenen vuoden aikana on tarkoitus kohdistaa määrärahoja sekä vanhojen alueiden perusparannukseen, että laajemmin liikenneverkon kehittämiseen. Ohjelman toteutus edellyttää investointimäärärahojen selvää tasonnostoa.

Kohteita on listattu jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämiseksi, liikennemelun torjumiseksi ja autoliikenteen sujuvoittamiseksi. Tavoitteena on mahdollistaa turvallinen, kestävä ja sujuva liikkuminen koko Vantaan alueella sekä edesauttaa terveellisempien ja viihtyisämpien liikkumis- ja asuinympäristöjen muodostumista.

Lautakunta käsittelee myös Rajatorpan uuden koulun hankesuunnitelmaa. Hanke sisältää uuden koulurakennuksen sekä vanhan suojellun entisen Ilpolan koulun tilojen 1-2 krs:ten korjauksen. Rakennukset tulevat toimimaan alakouluna (1-6. luokat) 430 oppilaalle. Määrä sisältää myös 40 esikoululaista.

Uudisrakennuksen valmistuttua vanha Rajatorpan koulurakennus puretaan. Rajatorpan uuden koulun, sisältäen Ilpolan vanhan koulurakennuksen korjaustyöt valmistumistavoite on 2019 loppuun mennessä. Kohde kuuluu syksyllä 2017 käytyyn allianssikilpailutukseen, jonka perusteella tekninen lautakunta valitsi 19.12.2017 allianssikumppaneiksi ryhmittymän NCC Rakennus Oy / Työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy ja Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy.

Lisäksi lautakunnan esittelylistalla mm.

  • Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuosikatsaus 2017 (asia 5)
  • Tilakeskuksen ja kuntatekniikan keskuksen vuonna 2017 valmistuneet merkittävät toimitila- ja kunnallistekniikan investointihankkeet (asia 6)
  • Tikkurilan vanhustenkeskuksen tarveselvityksen hyväksyminen (asia 8)
  • Vantaan kaupungin ulkovalaistustyöt hankinta 2018-2019, hankintapäätös (asia 17)

Esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa http://paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 8.2.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter